Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Brožková Radmila

RNDr. Radmila Brožková, CSc. (*1964) vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy v Praze. V Českém hydrometeorologickém ústavu se zabývá numerickou předpovědí počasí, se specializací na stavbu dynamického jádra modelu a parametrizace hydrologického cyklu atmosféry.

Počet článků: 1

Jak spočítat počasí

9. 12. 2010  |  Vesmír 89, 738, 2010/12
Trocha historie Meteorologie, pokud pomineme různé subjektivní přístupy a pověry, je poměrně mladá disciplína. Vědecká formulace problému...