JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Bělohlávek Otakar

 

Počet článků: 1

PET/CT – hybridní zobrazovací metoda

9. 12. 2010  |  Vesmír 89, 764, 2010/12
Vesmír: PET centrum v Nemocnici Na Homolce zahájilo svoji činnost v roce 1999. Co přineslo pacientům? Otakar Bělohlávek: PET, popřípadě PET/CT je...