Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Proti proudu globálního oteplování

 |  9. 12. 2010
 |  Vesmír 89, 727, 2010/12

Na horách by se současné oteplování klimatu mělo projevovat poměrně jednoznačně. Zvýšení teplot jednoduše posune rozšíření jednotlivých druhů směrem vzhůru. Každý druh by měl být totiž adaptován na určité teplotní optimum, a když se mu optimum přesune jinam, nezbývá, než je následovat. Empirické studie tuto představu však potvrzují pouze částečně. Většina (v průměru asi dvě třetiny) druhů studovaných v různých oblastech se skutečně přesunula směrem vzhůru. Avšak nezanedbatelná část druhů (zhruba pětina až třetina) svoje rozšíření posunuje opačným směrem, tedy z kopce dolů. Skupina evropských ekologů se snažila příčinám tohoto neočekávaného jevu přijít na kloub. Nejjednodušší vysvětlení představuje vliv náhody – změříme-li něco na živých organismech ve dvou různých časových intervalech, nebudou výsledky téměř nikdy identické. To mohlo způsobit i zjištěné posuny rozšíření směrem dolů. Simulační studií však vědci odhalili, že náhoda vše nevysvětlí, protože na to je jev příliš častý a zřetelný. Přišli proto s pozoruhodnou představou. Vycházeli z toho, že druhy sice mají svá ekologická (klimatická) optima, jejich praktická realizace je však do značné míry ovlivňována působením jiných druhů  – zejména mezidruhovou konkurencí. Tím pádem řada druhů nevyužívá celé spektrum podmínek, které by potenciálně mohla obsadit. Zároveň platí, že konkurence je nejsilnější v nižších či středních nadmořských výškách, omezuje tedy zejména spodní hranici rozšíření organismů. Nahoře rozhoduje o přežití schopnost ustát drsné podnebí. Dále vědci poukázali na fakt, že oteplení klimatu je doprovázeno dalšími projevy, jako jsou silné bouřky, vichřice, vedra či sucha. Ty představují pro organismy disturbance, které mohou být ještě zesíleny jinými souvisejícími jevy, jako jsou požáry nebo kůrovcové kalamity. Disturbance působí tak, že (u ekologicky podobných druhů) zabíjí všechny jedince bez ohledu na to, jestli je někdo silnější či slabší konkurent. Vyšší intenzita a častější výskyt disturbancí, které jsou spojeny s oteplením klimatu, tedy povedou k tomu, že se konkurence mezi druhy oslabí. To bude mít za následek uvolnění ekologického prostoru pro konkurenčně slabší druhy. Tento prostor se uvolní zejména směrem dolů. Zároveň protože silní konkurenti nebyli před nástupem oteplení tolik omezeni, posunou teď své rozšíření do vyšších nadmořských výšek v souladu s představou sledování svého klimatického optima. Dosud utlačované druhy se však budou posunovat směrem níže, protože právě tam bude nyní menší tlačenice. Empirické doklady o platnosti této představy zatím téměř neexistují, nicméně první výsledky ukazují, že zejména u rostlin by tento mechanismus mohl opravdu fungovat. (Ecography 33, 295–303, 2010)

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Klimatologie
RUBRIKA: Aktuality

O autorovi

Jiří Reif

Doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D., (* 1980) se v Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK v Praze a na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci zabývá biologickými principy, na nichž by měla být založena ochrana ptáků.

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes uzamčeno

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...