ARCDATA konference 2021

Ing. Jiří Šajer

Ing. Jiří Šajer (*1955) vystudoval obor vodní stavby a vodní hospodářství na Stavební fakultě VUT v Brně. Ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v. v. i., se zabývá modelováním jakosti vody v tocích, modelováním mísicích zón pod bodovými zdroji znečištění a hodnocením dopadu antropogenní činnosti na jakost povrchových vod. V letech 2003 až 2004 se podílel na mezinárodním projektu Pilot River Basin Lausitzer Neisse.

Počet článků: 1

Vyskytují se pesticidy v povodí Moravice dodnes?

9. 12. 2010  |  Vesmír 89, 770, 2010/12
Jsou v povodí Moravice pesticidy i dnes? Řešení tohoto úkolu bylo svěřeno ostravské pobočce Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.1)...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné