Fried Martin

Prof. MUDr. Martin Fried, CSc., (*1956) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK. Je přednostou klinického centra ISCARE, kde se zabývá bariatrickou chirurgií, a předsedou České obezitologické společnosti ČLS JEP. V letech 2000–2003 byl prezidentem IFSO (Mezinárodní federace bariatrických chirurgů).

Počet článků: 1

Epidemie obezity a regulace příjmu potravy

12. 6. 2008  |  Vesmír 87, 410, 2008/6
Nejvýznamnější byl r. 1994 objev leptinu, produktu genu ob, který podnítil intenzivní výzkum a hledání nových látek a mechanizmů regulace příjmu...