Aktuální číslo:

2021/4

Téma měsíce:

Město

Z akademické obce

12. 6. 2008
 |  Vesmír 87, 352, 2008/6

K vědeckému titulu „doktor věd“

Jak víte, byl tento titul, který je naší paralelou titulu „research professor“ a jehož trvalým a stále aktuálnějším smyslem je podpora vědecké excelence, zřízen či spíše v nové podobě zaveden před pěti lety a jeho udělování je zakotveno i ve Stanovách AV ČR. Titul se uděluje na základě přísných kritérií a až dosud jej získalo více než 40 vědců.

V souvislosti s úsilím o vědeckou excelenci by se uplatnění tohoto titulu mělo dále podstatně rozšířit a jeho význam a prestiž měly dále zvyšovat. Domníváme se proto, že by o získání tohoto titulu měli do budoucna usilovat co možná všichni výzkumní pracovníci, kteří na pracovištích AV ČR získali nebo chtějí získat kvalifikační stupeň 5 a mají před sebou dlouhodobější perspektivu vědecké práce. Uvažujeme i o námětu, že by nositelé titulů DrSc. a DSc., tedy „starých“ i „nových“ doktorátů věd, zařazení do 5. kvalifikačního stupně, mohli být i po finanční stránce zvýhodněni zvláštním příplatkem z centrálních prostředků AV ČR.

Prof. RNDr. Václav Pačes, z projevu na 32. Akademickém sněmu dne 24. 4. 2008

Setkání akademické obce JU k reformě terciárního vzdělávání

Prof. Zrzavý (spoluautor Bílé knihy o terciárním vzdělávání) na úvod zrekapituloval důvody, které vedly k přípravě reformy terciárního vzdělávání v ČR. Za jeden z důležitých impulzů označil vydání zprávy OECD ke stavu českého vysokého školství (podzim roku 2006), na kterou teze Bílé knihy v mnohém navazují. Dále vyjmenoval stěžejní oblasti, na které se reforma soustředí. Jednou z nich je strukturace vysokoškolského systému (od vyšších odborných škol po doktorská studia prováděná např. i v Akademii věd), v podstatě odpověď na otázku, zda český vysokoškolský systém odpovídá a naplňuje očekávání společnosti. Druhou oblastí je systém samosprávy a řízení vysokých škol. České vysoké školy získaly na počátku 90. let poměrně vysokou míru samostatnosti, ale právě kombinace významné role státu (např. investice) se značnými pravomocemi akademických senátů v současné době vedou na některých školách k zablokování důležitých rozhodovacích procesů. Neuralgickým bodem je rovněž otázka financování vysokých škol. Podle prof. Zrzavého nelze očekávat, že by nadále významně vzrůstal objem prostředků ze státního rozpočtu, zdroje financování je proto nutné hledat jinde.

Zdroj: tisková zpráva Hany Bumbové

Ředitel Science and Technology Division pobočky Taipei economic and Cultural Office Jonathan S. Shieh se setkal s prorektorem TU Liberec Oldřichem Jirsákem. V popředí jeho zájmu jsou nanotechnologie. Předmětem jednání byly podle Jirsáka také možnosti pro studenty, včetně stáží a stipendií.

Zdroj: Zpráva Jaroslavy Kočárkové, tiskové mluvčí TU Liberec

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Věda a společnost

Doporučujeme

Spočítat to covidu

Spočítat to covidu

Martin Šmíd  |  5. 4. 2021
Představte si, že jste starosta středně velkého města a že ve vašem městě propukne epidemie. Musíte rozhodnout, co proti ní udělat. Na jedné...
Turbo-venkovy

Turbo-venkovy

Radan Haluzík  |  5. 4. 2021
Jak bude při současném tempu globalizace vypadat zapadlý venkov naší planety v budoucnosti, řekněme za čtvrt století? Ony vesničky ztracené vysoko...
Bublina českých dějin

Bublina českých dějin

Jan Urban  |  5. 4. 2021
„V otázkách tak důležitých může býti a jest zajisté stanovisko různé. Avšak domníváme se, že myšlenky právě projevené už pro svou přímosť a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné