mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Kleisner Karel

Mgr. Karel Kleisner, Ph.D., (*1979) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Na katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK se zabývá teorií v biologických vědách.

Počet článků: 2

Portmann a jeho parta

12. 6. 2008  |  Vesmír 87, 417, 2008/6
Je to již 111 let od narození Adolfa Portmanna a v nakladatelství Pavel Mervart vychází v rámci edice AMFIBIOS speciální svazek věnovaný jeho...
 

Rudá žeň

8. 12. 2005  |  Vesmír 84, 753, 2005/12
Málokdo měl v průběhu velké části 20. století tak výrazný vliv na utváření biologie v Sovětském svazu a později i v dalších zemích socialistického...