Šmigáň Peter

Doc. RNDr. Peter Šmigáň, DrSc., (*1944) vystudoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je vedúcim vedeckým pracovníkom Ústavu biochemie a genetiky živocichov SAV v Ivanke pri Dunaji. Zaoberá sa štúdiom transformácie energie u methanoarchaea.

Počet článků: 3

Horľavý ľad

5. 9. 2001  |  Vesmír 80, 508, 2001/9
Energetická kríza sedemdesiatych rokov priviedla odborníkov ku kritickému rozboru globálnej energetickej situácie. Uvedomenie si, že fosílne zdroje...
 

Niekto to rád horúce

5. 6. 2000  |  Vesmír 79, 327, 2000/6
Našej pozornosti unikajú výkony vedcov v rôznych odvetviach, ktorí len preto, že pociťujú potrebu rozšíriť naše poznanie, neváhajú pracovať...
 

Svet bez molekulového kyslíka

5. 1. 1998  |  Vesmír 77, 26, 1998/1
Väčšina živých organizmov, vrátane mikroorganizmov, patrí medzi takzvané striktné aeróby, ktoré pre optimálny priebeh svojich fyziologických...