Přírodovědec záhlaví

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc.

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc., DSc., (*1956) vystudoval archeologii a historii na Filosofické fakultě UK. Od roku 2003 působí na katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni (v letech 2005–2011 jako vedoucí) a je také řádným profesorem Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského ve Varšavě. V Archeologickém ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., vede od r. 1992 dlouhodobý program dálkového archeologického průzkumu a je kurátorem tamního Archivu leteckých snímků.

Počet článků: 5

Smysl a etika archeologie ve 21. století

6. 1. 2020  |  Vesmír 99, 48, 2020/1
Jedinečnost a neopakovatelnost toho, co se událo v historii, co potkávalo generace našich předchůdců, jak jednotlivci a lidská společenství...
 

Archeologické dědictví české krajiny

10. 1. 2013  |  Vesmír 92, 18, 2013/1
Sedm let uplynulo od doby, kdy na stránkách Vesmíru vyšla informativní studie o kvalitativně nových možnostech, které pro potřeby průzkumu,...
 

Družicová archeologie v průzkumu Čech

13. 1. 2011  |  Vesmír 90, 34, 2011/1
Při archeologickém studiu pravěké a historické minulosti člověka se z mnoha důvodů – zejména etických, teoreticko-metodologických a technických –...
 

Zaniklá krajina – pohled z výšky

12. 10. 2006  |  Vesmír 85, 614, 2006/10
V posledních letech se v archeologii stále častěji uplatňuje dálkový průzkum Země. Používá se k vyhledávání pozůstatků lidských sídel, ať už...
 

Letecký průzkum v archeologii

5. 6. 2000  |  Vesmír 79, 337, 2000/6
Geograf a archeolog O. G. S. Crawford zkoumal letecké snímky jižní Anglie, které pořídili vojenští piloti ve dvacátých a třicátých letech 20....
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné