Gojda Martin

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc., DSc., (*1956) vystudoval archeologii a historii na  Filozofické fakultě UK. V Archeologickém ústavu AV ČR se zabývá krajinnou archeologií a nedestruktivními metodami výzkumu. Od roku 1992 vede program dálkového archeologického průzkumu. Vedl řadu výzkumných projektů v Česku a participoval na mnoha projektech mezinárodních, knižně publikoval v České republice, v Anglii a v Polsku. Je členem katedry archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni (v letech 2005–2011 působil jako její vedoucí) a řádným profesorem varšavské Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského.

Počet článků: 7

Tajemní vikingové ožívajíuzamčeno

4. 9. 2023  |  Vesmír 102, 522, 2023/9
Normané, Dánové či Varjagové, tak nazývali doboví kronikáři skandinávské vikingy, jejichž vliv na vývoj raně středověké Evropy nepřestává zajímat...
 

Dálkový průzkum odhalil opevnění z napoleonských válekuzamčeno

4. 1. 2021  |  Vesmír 100, 34, 2021/1
Roku 1813 panovaly obavy, že pokud koaliční armáda v rozhodujícím střetu s Napoleonem prohraje a stáhne se ze Saska do Čech, napoleonské vojsko ji...
 

Smysl a etika archeologie ve 21. století

6. 1. 2020  |  Vesmír 99, 48, 2020/1
Jedinečnost a neopakovatelnost toho, co se událo v historii, co potkávalo generace našich předchůdců, jak jednotlivci a lidská společenství...
 

Archeologické dědictví české krajiny

10. 1. 2013  |  Vesmír 92, 18, 2013/1
Sedm let uplynulo od doby, kdy na stránkách Vesmíru vyšla informativní studie o kvalitativně nových možnostech, které pro potřeby průzkumu,...
 

Družicová archeologie v průzkumu Čech

13. 1. 2011  |  Vesmír 90, 34, 2011/1
Při archeologickém studiu pravěké a historické minulosti člověka se z mnoha důvodů – zejména etických, teoreticko-metodologických a technických –...
 

Zaniklá krajina – pohled z výšky

12. 10. 2006  |  Vesmír 85, 614, 2006/10
V posledních letech se v archeologii stále častěji uplatňuje dálkový průzkum Země. Používá se k vyhledávání pozůstatků lidských sídel, ať už...
 

Letecký průzkum v archeologii

5. 6. 2000  |  Vesmír 79, 337, 2000/6
Geograf a archeolog O. G. S. Crawford zkoumal letecké snímky jižní Anglie, které pořídili vojenští piloti ve dvacátých a třicátých letech 20....