Kuldová Jelena

Jelena Kuldová, CSc., (*1942) absolvovala Přírodovědeckou fakultu UK a aspiranturu v Entomologickém ústavu ČSAV. V ÚOCHB se zabývá bioracionálními insektiidy a feromony a jejich uplatněním v integrovaném boji se škůdci. (e-mail: kuldova@uochb.cas.cz)

Počet článků: 2

Příběh klíněnky jírovcové pokračuje

16. 6. 2005  |  Vesmír 84, 326, 2005/6
Mapka z roku 2000 znázorňuje šíření klíněnky jírovcové ze dvou center: od makedonského Ohridského jezera, kde se klíněnka poprvé objevila jako...
 

Juvenoidy proti termitům

5. 11. 2000  |  Vesmír 79, 636, 2000/11
Termiti, česky také všekazi (Isoptera), vytvářejí početné, dokonale organizované společnosti, v nichž tvarová a funkční různorodost jednotlivých...