Wimmer Zdeněk

Ing. Zdeněk Wimmer, CSc., (*1952) vystudoval organickou chemii na Fakultě chemické technologie Vysoké školy chemickotechnologické v Praze. Vědeckou hodnost získal v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, kde se zabývá studiem nových chemických a biotechnologických metod syntézy chirálních sloučenin, jejich chemickou analýzou a možnostmi využití těchto poznatků při výzkumu biologicky aktivních látek. (e-mail: wimmer@uochb.cas.cz)

Počet článků: 1

Juvenoidy proti termitům

5. 11. 2000  |  Vesmír 79, 636, 2000/11
Termiti, česky také všekazi (Isoptera), vytvářejí početné, dokonale organizované společnosti, v nichž tvarová a funkční různorodost jednotlivých...