Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Liška Jiří

RNDr. Jiří Liška, CSc., (*1952) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, je žákem prof. Z. Černohorského. V Botanickém ústavu AV ČR se zabývá lišejníky, zejména jejich ekologií, chorologií a využitím pro bioindikaci. (e-mail: liska@ibot.cas.cz)

Počet článků: 4

Houby po česku

15. 1. 2009  |  Vesmír 88, 64, 2009/1
Počty vydávaných encyklopedií rostou jak houby po dešti a bylo by divné, kdyby encyklopedie hub byly výjimkou. Ovšem na rozdíl od výpravných...
 

Proč se užívá chemická analýza některých mechů k stanovení stupně znečištění prostředí těžkými kovy?

3. 4. 2003  |  Vesmír 82, 209, 2003/4
Chemické analýzy biologického materiálu (živých či mrtvých tkání rostlin a živočichů) souvisejí s rozvojem přístrojů, které umožňují detegovat...
 

Třikrát nad Akademickým slovníkem cizích slov

5. 9. 2001  |  Vesmír 80, 525, 2001/9
Stesk i vděk uživatelů V současné vydavatelské expanzi je obtížné volit, do jakého typu literatury investovat nevelké úspory. Ani vzdělanec se...
 

Vázaný a nevázaný život lišejníků

5. 11. 2000  |  Vesmír 79, 623, 2000/11
Jedna ze základních vlastností života, která fascinuje odborníky i laiky, je adaptace na měnící se prostředí (Vesmír 66, 216, 1987/4). Zejména...