Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Čapková Pavla

Prof. RNDr. Pavla Čapková (*1945) vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Na katedře chemické fyziky a optiky této fakulty se zabývala strukturou a vlastnostmi pevných látek. Nyní se této problematice věnuje v Centru nanotechnologií Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (e-mail: pavla.capkova@vsb.cz).

Počet článků: 3

Nové funkční nanostruktury s požadovanými vlastnostmi

6. 5. 2010  |  Vesmír 89, 295, 2010/5
Cílené manipulace s materiály na molekulární a atomární úrovni pomáhají vytvářet nové funkční nanostruktury, které mají bohaté praktické využití....
 

Jíly nejen v optoelektronice a farmacii

5. 11. 2000  |  Vesmír 79, 617, 2000/11
Jílové minerály mají pozoruhodnou schopnost přijímat do své vlastní krystalové struktury velké organické molekuly, polymery nebo velké komplexní...
 

Materiály šité na míru

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 197, 1999/4
Počítačové modelování struktur krystalů a molekulárních systémů ušetří při hledání nových materiálů nejen spoustu času, ale i spoustu energie. Ve...