Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vesmír: 1999/1

datum vydání: 5. 1. 1999

Úvodník

Tvary bez věcí

Je opět leden, venku vánice, na oknech fraktály, a tak je nejlepší čas představit si léto. Lehneme si do trávy a budeme pozorovat oblohu. Hle, jak...

Rozhovor

Slovo má prof. Jaroslav Koutecký, DrSc.

Peníze by se měly dávat jen tam, kde je úroveň Vesmír: Ve Vesmíru jsme již citovali z pamětí Václava Černého o poměrech v učitelských sborech...

Glosy

Protinádorová imunita

Imunoterapie představuje v léčbě nádorů velice nadějný přístup. Na rozdíl od jiných léčebných zásahů totiž slibuje možnost narušení nádorových...

Poznámky a glosy

Tradice sousedské lásky v Čechách

Českou povahu charakterizují nejen jména Sněhurčiných trpaslíků, ale i přezdívková jména českých vesnic. Mnoho místních jmen na našem území,...

Eseje

Na horečku aspirin

Své tělesné teploty jsme prý nabyli někdy ve třetihorách, míněno my, savci, kdy těch 36 až 38 °C mohlo být běžnou teplotou prostředí; nastavili...

O hospicovém programu

Není pochyb o tom, že současný institucionální model umírání nevyhovuje značné části lidí, kteří jsou na konci své životní cesty. Zneklidnění...

Etika umírání a ekonomie

Právo na důstojnou smrt bez dlouhého utrpení se dnes přetřásá v mnoha průmyslově vyvinutých zemích. Na prvním místě se řeší problémy etické....

Zoologické indicie pro Kolumbovo úmyslné falšování cestovních zpráv

Kryštof Kolumbus se až do své smrti nenechal zviklat v přesvědčení, že země, které objevil, jsou součástí Indie, respektive Číny. Stejně tak se...

Odpověď na každou otázku

Proč po levném víně bolí hlava, kdežto po dražším víně se cítíme dobře? 1)

Náš zákon č. 115/95 O vinohradnictví a vinařství (podobně jako zákony ve vyspělejších vinařských zemích) rozděluje révové víno do tří hlavních...

Nad knihou

D. BŘEZINOVÁ, M. BUKOVANSKÁ, I. DUDKOVÁ, V. RYBAŘÍK: Praha kamenná

Poměrně obsáhlá monografie informuje o druzích kamene použitých na význačných pražských stavbách – od Pražského hradu až po metro a Palác kultury....

NICHOLAS GOODRICK-CLARKE: Okultní kořeny nacismu Rakouští a němečtí ariosofisté (1890–1935).

Automaticky předpokládáme, že tak mimořádné zlo, které zrodilo Osvětim či Treblinku, muselo mít mimořádně ošklivé, ba přímo ďábelské kořeny. Toto...

T. ŘÍDKOŠIL (ed.): Granát-pyrop

Zajímavý sborník shrnuje novější poznatky o českém granátu. Jedenáct příspěvků se zabývá historií využívání českého granátu v lidové i městské...

PIERS BIZONY: Řeky na Marsu. Hledání vesmírných zdrojů života

Kniha se zabývá všeobecně velmi zajímavou tematikou – otázkou rozšíření života ve vesmíru a jeho vzniku na naší rodné planetě, přičemž větší část...

Jazykový koutek

Cavyky, ciráty a okolky

Ten s tím ale nadělá, to my s tím neděláme žádné... ale teď co? Cavyky? Ciráty? Okolky? Vždyť je to totéž! Anebo není? Zatím si povězme, že je to...

Mozaika

Listopad ve vědě

Tisící pulzar Už jen pamětníci si vzpomenou na senzaci se zelenými mužíčky, kteří k nám měli v r. 1965 vysílat signály mimozemské civilizace ze...

Ve zkratce

Ve zkratce

V prosinci 1998 byl zahájen provoz v síti TEN-155, která je schopna přenášet 155 megabitů za sekundu. Cílem je propojit výzkumné organizace 16...

Vertikála

O čem psal Vesmír před lety

Originální nové použití Röntgenových paprsků provedl jistý majitel veliké drůbežány p. R. Spreckles v Kalifornii. Chová právě značný počet kvočen,...

Výtvarné umění

Obraz obrazu

Nevím, jakou větou mám začít tento sloupeček. Jak to že ne – vždyť jsem ji už napsal. Rázem jsme se ocitli v podivné říši vět, které mluví samy...

Dopisy čtenářů

Aloalo

Rámeček „O kultovním významu předmětů aneb Opravdu tak nutně potřebujete zebu?“ v článku P. Hoška může mezi jiným sloužit jako experimentální důkaz...

Spor o jméno Postoloprt

Ve svém článku uvádíte odvození místního jména Postoloprty od „prtání postolů“. Ačkoli např. v Záhřebu je řada krámků s nápisem postolar (švec), je...

Ad Neveselé kapitoly o vědě a moci

Paměti prof. Poupy, kterým se Vesmír rozhodl věnovat velký prostor, ve mně chvílemi vyvolávají určité rozpaky. Já ty nejtemnější fáze komunistické...

Ad Neveselé kapitoly o vědě a moci

S napětím a zájmem přímého účastníka doby sleduji pravidelně otiskované kapitoly o době těsně po válce a době začínající totality na Lékařské...

O katastrofách malých a velkých

David Storch je jistě brilantní pisatel a nepochybuji, že i zkušený badatel. Právě proto bych si od něj rád nechal vysvětlit některé nejasnosti,...

Zamotaný příběh kosmologické konstanty

Kamarád mne pozval na večeři a šli jsme pustým kampusem k jeho domu. Vzduch byl průzračně čistý, nesvítil měsíc a obloha byla plná hvězd. Zastavili...

Kosmologická konstanta v síti

Na pravidelnou rubriku o zajímavých místech na internetu zbylo v tomto čísle Vesmíru jen docela maličké místo. Nabízíme proto alespoň několik...

Karty, počítače a rekreačná matematika

FreeCell je kartová hra pre jedného hráča (podobne ako pasiáns), ktorú dodáva Microsoft so svojím operačným systémom Windows, vďaka čomu sa stala...

Lysenkizmus trochu jinak

Pod pojmem lysenkizmus mnohdy splývají dva odlišné jevy. Je to především lysenkinzmus ve vlastním slova smyslu, tedy společenské, politické a...

Hyoliti – mystérium paleozoických moří

Hyoliti (Hyolitha) jsou skupinou organizmů s vápnitou kuželovitou schránkou, rozšířených od spodního kambria do středního permu. Tradičně se dělí...

Jak se nálevníci brání

Živá stvoření jsou propojena neuvěřitelným množstvím signálů, vysílaných uvnitř jich samotných i mezi nimi navzájem, jimiž se udržují v optimálním...

Rezistence na antibiotika

Antibiotika jsou přirozené látky produkované mikroorganizmy (někdy i vyššími rostlinami či živočichy), které potlačují růst jiných organizmů....

Metabolizmus bílkovin

Roku 1997 byla poprvé udělena Mezinárodní cena Institutu Danone, určená vědeckým pracovníkům zabývajícím se výživou. Jejím laureátem se r. 1997...

Prokrustes, deformace a nová morfometrie

V současné době jsme svědky „tiché exploze“ v disciplíně, která se minimálně poslední půlstoletí zdála být stranou všech výstřelků a převratných...

Existuje konečná podoba přírodních společenstev – klimax?

Ekologové, zvláště ti rostlinní, dlouho věřili, že přirozená společenstva jsou buď stabilní, anebo aspoň ke stabilnímu společenstvu postupně spějí....

Aktuality

Objev roku 1998

Časopis Science v čísle 5397 (18. prosince 1998) prohlásil pozorování velmi vzdálených supernov a zjištění, že se ty nejvzdálenější nacházejí...

Právo na násilí a práva zvířat

I když vědci na celém světě musí čas od času čelit útokům ochránců práv zvířat, agresivita toho posledního, který se odehrál tento měsíc ve Velké...

Ovlivnění počasí galaktickým kosmickým zářením

Dánský fyzik Henrik Svensmark hledal odpověď na otázku, zda sluneční aktivita může olivňovat klima. Zjistil, že během posledního slunečního cyklu...

Kriminalisté mohou zjistit požití Rohypnolu

Rohypnol je účinné sedativum, které bývá předepisováno např. na silnou nespavost. Ve Spojených státech nebyl nikdy schválen, ale Evropa byla...

Každý pes jiná ves

Cestou z Mnichova minu Landshut, u Vídně potkám Klostenerburg a kus za Budapeští dokonce Székesfehérvár. Jména některých cizích měst by nás ani...

Leonidy proti družicím

Průchod Země rojem Leonid, meteoroidů svázaných s kometou P/Tempel-Tuttle, očekávali 17. listopadu 1998 s napětím nejen astronomové, ale také...

„Cyberdocs“ na internetu

Na internetových stránkách se objevují inzeráty lékařů nabízejících nemocným radu po síti, často za peníze. Dva lékaři z Oddělení zdravotnictví,...

Zelenovous je vrahem

Místo aby vědecké bádání z faktů destilovalo teorie, často postupuje přesně opačně: vytváří stínové světy teoretických konstrukcí, a pak jásá nad...

Určování pohlaví

Samičky a samečkové mnohých druhů jsou na první pohled často velmi rozdílní. Jen si představte třeba takového krásně vybarveného samečka bažanta...

Ochladila antarktická sopka před 25 miliony let svět?

Před 25 miliony let se měla v Antarktidě odehrát sopečná katastrofa, která byla možná grandióznější než proslulý výbuch sopky Krakatau v Indonésii...

Baderova cena za rok 1998

Nadace Alfreda Badera uděluje každoročně cenu jednomu mladému (do 35 let) organickému chemikovi z České republiky (viz Vesmír 73, 626, 1994/11, 75,...

Ribosvět na dohled

Hypotetická představa „světa RNA či ribosvěta“, ve kterém se odehrávaly první krůčky života na Zemi, je stará 12 let. Tato představa modeluje...