Holub Miroslav

MUDr. Miroslav Holub (*13.9.1923–14.7.1998) vystudoval lékařskou fakultu UK v Praze. V letech 1954-1972 pracoval v Mikrobiologickém ústavu ČSAV, od r. 1972 do své smrti v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. V letech 1953-1969 se angažoval v časopise Vesmír, začal jej redigovat v roce 1950 za Radima Kettnera poté, co byl časopis Vesmír profesorovi Matouškovi zabaven, Od roku 1953 do roku 1966 byl výkonným redaktorem Vesmíru, do roku 1969 čleenm redakční rady. Do redakční rady se vrátil opět až po r. 1989. Psal rovněž básně a eseje.

Počet článků: 3

Rozhovor s čtenářem o tradici

3. 3. 2016  |  Vesmír 95, 179, 2016/3
1956: Jistý čtenář — Už zase turbina? Víte, já mám dojem, že takové ty věci jako stroje v dolech a výroba antibiotik a … a generátory a letadla, to...
 

Na horečku aspirin

5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 11, 1999/1
Své tělesné teploty jsme prý nabyli někdy ve třetihorách, míněno my, savci, kdy těch 36 až 38 °C mohlo být běžnou teplotou prostředí; nastavili...
 

81 let vězení za antilymfocytární globulin

5. 7. 1995  |  Vesmír 74, 417, 1995/7
V dubnu tohoto roku byl obviněn jeden z proslulých pionýrů transplantační chirurgie John Najarian, že ilegálně propagoval a jako přednosta...