mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Braniš Martin

Prof. RNDr. Martin Braniš, CSc., (*1952) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Působí jako vědecko-pedagogický pracovník v Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK. Ve své vědecké práci se věnuje hlavně problematice kvality ovzduší. Zabývá se též širšími souvislostmi lokálních, regionálních a globálních problémů a metodickými aspekty environmentálního vzdělávání. Mimo akademickou půdu působí jako lektor v neziskovém sektoru.

Počet článků: 14

Růst, nebo nerůst, to je ta (globální populační) otázka

1. 11. 2012  |  Vesmír 91, 629, 2012/11
Martin Kašík v článku Kam směřuje vývoj populace – Lze s tím ještě něco (rozumného) udělat upozorňuje na jeden z největších globálních problémů,...
 

Londýnský smog v českých vesnicích

13. 1. 2011  |  Vesmír 90, 13, 2011/1
S odsířením velkých energetických zdrojů spalujících hnědé uhlí byl v druhé polovině 90. let minulého století do značné míry vyřešen jeden z...
 

Kolik najezdí naše řeky?

22. 7. 2010  |  Vesmír 89, 409, 2010/7
S nesmírným zájmem jsem si přečetl článek Martina Rulíka a Václava Macha o tom, jak mohou být naše malé říčky, kterými je území České republiky...
 

Cesta do pekel globálního povědomí (Sebenaplňující proroctví)

11. 6. 2009  |  Vesmír 88, 357, 2009/6
Na základě přečtení poutavého a úderného článku Petra Pokorného bych doporučil Radě vlády České republiky pro vědu a vývoj, aby přehodnotila...
 

Vítejte v antropocénu!

14. 8. 2005  |  Vesmír 84, 474, 2005/8
Dáváme sbohem neolitu (viz Vesmír 83, 398, 2004/7) a s obavou očekáváme věci příští. Se kterou vývojovou érou se vlastně máme identifikovat? Naši...
 

Ještě něco o hluku

16. 9. 2004  |  Vesmír 83, 493, 2004/9
Článek P. T. Weiricha lze jistě uvítat, neboť připomněl čtenářům Vesmíru jeden ze zastrčených, i když environmentálně i medicínsky významných...
 

Příroda v Národním parku Šumava

10. 5. 2004  |  Vesmír 83, 259, 2004/5
Sociologická analýza problému ochrany Šumavy je velká výzva i pro tým odborníků. Možná z tohoto důvodu nabízí Tereza Stöcklová čtenářům Vesmíru...
 

Biologická diverzita – úhel pohledu

1. 1. 2002  |  Vesmír 81, 7, 2002/1
David Storch ani kdokoli jiný jistě nemusí interpretovat současné snižování druhové biologické rozmanitosti jako něco nepřirozeného a...
 

JAN KENDER (ed.): Teoretické a praktické aspekty ekologie krajiny

5. 5. 2001  |  Vesmír 80, 289, 2001/5
Slibný název naznačuje, že do nečetného souboru českých publikací o krajinné ekologii přibývá další titul. Naději vzbuzuje především u těch, pro...
 

O katastrofách malých a velkých

5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 12, 1999/1
David Storch je jistě brilantní pisatel a nepochybuji, že i zkušený badatel. Právě proto bych si od něj rád nechal vysvětlit některé nejasnosti,...
 

Očkování proti hluchotě

5. 12. 1997  |  Vesmír 76, 664, 1997/12
I když zmínka o „vakcině“ proti hluchotě rozhodně patří mezi vědecké zajímavosti, přeci jen nejsou některé poznatky uvedené v aktualitě „Očkování...
 

Devonský útes u Koněprus

5. 8. 1995  |  Vesmír 74, 424, 1995/8
Nechci upřít prof. Chlupáčovi snahu o záchranu geologicky cenných území Českého krasu, která se v současné době nacházejí v blízkosti nebo v samém...
 

K (skrytým) problémům trvale udržitelného rozvoje

5. 7. 1995  |  Vesmír 74, 391, 1995/7
To, že cesta zpět na stromy neexistuje (a když ano, tak snad jen jako následek nějaké strašné globální katastrofy), je patrně hlavní příčinou toho,...
 

Budoucnost - biologická poušť

5. 1. 1994  |  Vesmír 73, 4, 1994/1
Článek Martina Braniše dobře popisuje současný stav poznatků o druhové rozmanitosti života na Zemi a pozorovaném rychlém úbytku biologických druhů...