Vesmír: 2005/8

datum vydání: 14. 8. 2005

Úvodník

Do komety

Před lety, když se začalo létat na Měsíc, mě napadla taková nehorázná myšlenka: jaké by to asi bylo, kdyby místo Armstronga byla na Měsíc poslána...

Nad knihou

Svět nejnebezpečnějších tvorů planety

Pohled do světa nejnebezpečnějších tvorů planety – tak zní podtitul českého vydání knihy Parasite Rex, kterou v roce 2000 napsal Carl Zimmer (viz...

Krize v prvotním významu slova

Knížka Filipa Grygara Kritika založení galileovské vědy v Husserlově „Krizi evropských věd a transcendentální fenomenologii“ je především zdařilým...

Jazykový koutek

Hať, záhať a zhacené zdraví

Co je hať, to většina lidí tuší, zvláště ti, kteří občas navštěvují rašeliniště, do jejichž nitra lze vstoupit po haťové naučné stezce (chodníčku...

Vertikála

VESMÍR. O čem psal před lety

Ozon jest jedem, jenž na živočišné ústrojí co nejprudčeji působí. […] Jest zajisté již na čase upozorniti obecenstvo ano i učence na bludné...

Architektura

Znamení čtyř

Architektonický ateliér Znamení čtyř byl založen poměrně nedávno, ale získal si už renomé. Zakládajícími členy byli tři absolventi pražské techniky...

Dopisy čtenářů

Ad Vesmír 84, 245, 2005/5

… V závěru svého úvodníku uvádíte příklad s modelovou situací, ve které vystupuje lidský pozorovatel, kočka na stole a jí shozená tužka. Jde o to,...

Ad Lidská vajíčka z tělních buněk

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., ve svém příspěvku „Lidská vajíčka z tělních buněk“ velmi pozitivně komentuje článek A. Bukovského a spol. (2005),...

Představujeme ústavy

Český hydrometeorologický ústav

Ústav byl založen r. 1919 jako Státní ústav meteorologický. Měl za úkol shromažďovat a vědecky zpracovávat meteorologická pozorování z území ČR,...

Dobrý a špatný ozon

Stratosférický ozon pokládáme za „dobrý“, zatímco troposférický za „špatný“. Důvody spočívají v zásadě ve škodlivých účincích ultrafialového záření...

Tajemný cyklus biodiverzity

Jednou z otázek, které fascinují řadu badatelů, je vývoj biodiverzity v průběhu historie života na naší planetě. Není to snadný výzkum. Historie...

Kdy šel moderní člověk přes Mladeč

Zveřejnění dat získaných pomocí radioaktivního uhlíku přímo z kosti anatomicky moderních jedinců obrátilo opět pozornost k pleistocenním nalezištím...

Paraziti „ohnivých mravenců“

Pod titulkem Noční můra invazních mravenců informoval Stanislav Mihulka o zajímavém kandidátovi pro biologický boj: Thelohania solenopsae. Do...

Kdo byl největší Čech?

Soutěž o největšího Čecha zná již svého vítěze. Pokusme se smést nános prachu dějin a všedního nezájmu o opravdové hodnoty a s jistou nadsázkou...

Oblastní plány rozvoje lesů

Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) jsou nástrojem státní lesnické politiky. Definují rámcové zásady hospodaření v lesích podle přírodních lesních...

Teotihuacán a Mayové

Na začátku prvního milénia radikálně změnily demografii centrálního mexického údolí mohutné výbuchy sopek Xitle a Popocatépetl. Starší civilizace,...

Utajené pohledy

Většina živých organizmů vykazuje nějakou autofluorescenci. Co to znamená? Jestliže na ně posvítíme budícím, zpravidla ultrafialovým světlem,...

Křídlatka: obtížný plevel, nebo perspektivní surovina?

Křídlatky (Reynoutria) jsou rostliny původem z dalekého východu (Japonska, Tchaj-wanu, Korey, severní Číny). Do Evropy se začaly dovážet v 19....

Lasturnatky

Vypadají jako maličcí mlži. Dvě droboučké lasturky zpevněné svěracími svaly, sotva milimetr nebo dva nadél. Jen z úzké štěrbiny vykukují podivné...

Ozonová vrstva

Při pohledu na titulek se čtenář asi táže, zda má vůbec smysl vyslovovat tak protichůdné otázky. Pro obě možnosti dalšího vývoje ozonové vrstvy...

Vítejte v antropocénu!

Dáváme sbohem neolitu (viz Vesmír 83, 398, 2004/7) a s obavou očekáváme věci příští. Se kterou vývojovou érou se vlastně máme identifikovat? Naši...

Katetrizační léčba srdečních infarktů

Koronární (věnčité) tepny vystupují z aorty a vyživují srdeční sval okysličenou krví. Probíhají po povrchu srdce a do myokardu se zanořují až svými...

Kinázy rodiny polo

Jakým způsobem je kontrolováno buněčné dělení a děje, které mu předcházejí? Tato otázka trápí biology už dlouho. Kdo dokáže říci, kolik životů by...

Pochybnosti

Etymologie českého slova „po-chybovat“ je vskutku půvabná – je to činnost, kterou vykonáváme, či bychom alespoň měli vykonávat, po chybě, např....

Aktuality

Gen odpovědný za depresi vzdorující běžné léčbě

Stále častěji a stále více se přesvědčujeme o tom, že naše pocity, nálady, lásky, náboženská horlivost i oddanost vlasti nejsou nic jiného než...

Samičky pavúkov dokážu rozoznať vlastných potomkov

Sliediče Paradosa milvina sa pária koncom mája, samičky potom produkujú kokóny, o ktoré sa starajú. Po otvorení kokónu sa mladé pavúčiky asi 5 dní...

Chromozomální podivnost ptakopyska

Australský ptakopysk (Ornithorhynchus anatinus) je z mnoha hledisek podivuhodný savec, a to i co se týká chromozomů (viz Vesmír 81, 36–41, 2002/1)....

Čím menší dravec, tím více křiku

Bohatost hlasové komunikace ptáků budí náš zájem již odpradávna, většinou však lidé bývají uchváceni pouze ptačím zpěvem a ostatním zvukům tolik...

V Tanzanii byl objeven nový druh mangabeje

Nový druh opice byl z afrického kontinentu popsán naposledy před 11 lety z Gabonu. O existenci dalšího neznámého primáta v horských pralesích...

…Což se dalo čekat

V posledních letech byla věrohodně prokázána schopnost některých částí mozku savců a člověka v dospělosti buď regenerovat, nebo naopak rychleji...

Rychlé a šetrné stanovení obsahu tuků

Klasická standardní metoda AOAC (Association of Official Analytical Chemists) pro stanovení celkového obsahu tuků v snídaňových obilovinách či...

Regenerace v srdci

Stále přibývá prací, které popisují zlepšení poinfarktových oblastí myokardu, v nichž se vyřazené části srdeční svaloviny víceméně vracejí do...

Kolik občané EU utratí za bylinné léky?

Užívání bylinných léků je mezi občany EU velice rozšířeno a představuje jeden z největších farmaceutických a polofarmaceutických byznysů....

Octomilka jako model studia tolerancek chemickým látkám

Vývoj tolerance k užívané chemické látce představuje jednu z příčin negativních dopadů užívání legálních i ilegálních drog, kdy je uživatel nucen...

Koalície v súbojoch austrálskych krabov

Donedávna neexistovali priame dôkazy o vzájomnej pomoci dvoch rôznych vlastníkov teritórií pri boji s votrelcom. Samce austrálskeho kraba Uca...