Vaníček Karel

RNDr. Karel Vaníček, CSc., (*1951) vystudoval meteorologii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se jednak měřením a analýzou pole slunečního záření a atmosférického ozonu na území ČR, jednak udržováním mezinárodní sítě ozonových měření. Je vedoucím Solární a ozonové observatoře ČHMÚ v Hradci Králové a členem Vědecké poradní skupiny pro sledování ozonové vrstvy Světové meteorologické organizace.

Počet článků: 1

Ozonová vrstva

14. 8. 2005  |  Vesmír 84, 471, 2005/8
Při pohledu na titulek se čtenář asi táže, zda má vůbec smysl vyslovovat tak protichůdné otázky. Pro obě možnosti dalšího vývoje ozonové vrstvy...