Widimský Petr

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., (*1954) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Je přednostou III. interní-kardiologické kliniky 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zabývá se léčbou i výzkumem kardiovaskulárních chorob. V ČR zaváděl katetrizační léčbu srdečního infarktu do široké praxe. Článek napsal jménem výzkumné skupiny „PRAGUE Study Group“, která sdružovala lékaře z 51 českých a moravských nemocnic.

Počet článků: 1

Katetrizační léčba srdečních infarktů

14. 8. 2005  |  Vesmír 84, 478, 2005/8
Koronární (věnčité) tepny vystupují z aorty a vyživují srdeční sval okysličenou krví. Probíhají po povrchu srdce a do myokardu se zanořují až svými...