mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Symonová Radka

Mgr. Radka Symonová (*1980) vystudovala biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Na Ludwig Maximilians Univesität v Mnichově se zabývá molekulárněgenetickými mechanizmy reprodukčních způsobů živočichů na modelu lasturnatek a na katedře zoologie PřF UK v Praze studuje hemocytické buňky v tělní dutině lasturnatek.

Počet článků: 2

Lasturnatky

14. 8. 2005  |  Vesmír 84, 466, 2005/8
Vypadají jako maličcí mlži. Dvě droboučké lasturky zpevněné svěracími svaly, sotva milimetr nebo dva nadél. Jen z úzké štěrbiny vykukují podivné...
 

(Zatím) nejstarší sameček třídy Ostracoda

10. 5. 2004  |  Vesmír 83, 249, 2004/5
Dosud se pohlaví fosilních lasturnatek (postaru skořepkatců, třída Ostracoda) odvozovalo od otisků gonád zachovaných na vnitřní straně schránky...