Popelka Miroslav

Doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc., (*1957) vystudoval archeologii na Filozofické fakultě UK v Praze. Na této fakultě se v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou zabývá mladší a pozdní dobou kamennou se specializací na kamennou štípanou industrii.

Počet článků: 1

Experiment s rozděláváním ohně

14. 6. 2004  |  Vesmír 83, 344, 2004/6
V listopadu roku 2002 jsem se v Břeclavi zúčastnil konference „Rekonstrukce a experiment v archeologii“, která byla mimo jiné věnována popularizaci...