Indrák Karel

Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., (*1947) vystudoval Lékařskou fakultu (LF) Univerzity Palackého (UP) v Olomouci. Absolvoval dlouhodobé stáže v USA a ve Velké Británii. Pracuje jako přednosta Hemato-onkologické kliniky na LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc, zabývá se klinickou hematologií. Byl expertem Rady Evropy. Je od roku 1994 předsedou České hematologické společnosti ČLS JEP.

Počet článků: 1

Hematologické nádory – leukemie

14. 6. 2004  |  Vesmír 83, 318, 2004/6
Díky snadné dostupnosti nádorových buněk (v krvi) se leukemie staly jedním ze základních modelů pro poznání mechanizmů vzniku a chování nádorů i...