Prosecký Jiří

PhDr. Jiří Prosecký CSc., (*1949) vystudoval klínopis na Filozofické fakultě UK. V Orientálním ústavu AV ČR se zabývá akkadskou (babylonsko-asyrskou) literaturou. Je spolueditorem Encyklopedie starověkého Předního východu (1999), autorem knihy Prameny moudrosti: mudroslovná literatura staré Mezopotámie (1995) ad.

Počet článků: 3

Poznámka k termínu „jazyky semitské“

14. 6. 2004  |  Vesmír 83, 305, 2004/6
Nelze zaměňovat tento termín (tj. jazyky semitské) a termín „jazyky afroasijské“. Termín „jazyky afroasijské“ je termín řádově vyšší a z hlediska...
 

Jak je to se slavným vědeckým objevem českého orientalisty doopravdy?

12. 4. 2004  |  Vesmír 83, 187, 2004/4
Některé omyly mají vskutku tuhý život. Jestliže se s nimi opakovaně setkáváme v denním tisku, jsme ochotni nad nimi mávnout rukou a pokrčit rameny...
 

Babylonské horoskopy

3. 7. 2003  |  Vesmír 82, 409, 2003/7
Starověké národy Mezopotámie – Babyloňané a Asyřané – pevně věřily v možnost poznání budoucnosti, kterou jim odhalují bohové prostřednictvím...