Vesmír: 2002/7

datum vydání: 5. 7. 2002

Úvodník

Einsteinovo snění

Nikdo neví, co Einsteinovi procházelo hlavou, když cestou do patentového úřadu v Bernu míjel řadu věžních hodin, odbíjejících čas. Víme jen, že...

Eseje

Prase po papuánsku

I ty nejvzdálenější civilizace mají alespoň něco společného, instituce a zvyky buď převzaté ze společného zdroje, nebo vzniklé na sobě nezávisle....

Bratři Mullerové, přeprava a skladování

Mám mnoho starých a krásných knížek, spisy klasických přírodopisců vázané v kůži a ilustrované ručně kolorovanými rytinami. Pokud však jde o osobní...

Jak se utopit na poušti?

Poušť není definována pískem ani horkem, lvy, kaktusy či jinými atributy kreslených vtipů. Ostatně většina pouští není písčitá, ale hlinitá až...

Komentáře a názory

Vrcholový sport, dopink, chléb a hry

Člověk se odjakživa snažil zvyšovat své výkony i uměle – nejdřív v boji, později ve sportu. Stejně jako je možné sledovat už od starověku stopy...

Úskalí dopinkové kontroly

S dopinkem je to trochu jako s jízdou automobilem. Dodržovat pravidla silničního provozu je věc kázně a také svědomí řidiče, tedy v podstatě...

Nad knihou

HELEN DeWITTOVÁ: Poslední samuraj

Nebývá příliš časté recenzovat ve Vesmíru beletrii. Proč jsem udělal výjimku? Možná to napoví podtitul – Kniha o radosti z poznání. O tom Vesmír...

VLADIMÍR KOMÁREK, OLDŘICH ŠTĚRBA, OLDŘICH FEJFAR: Anatomie a embryologie volně žijících přežvýkavců

Po vydání Koldova atlasu veterinární anatomie v roce 1999 se nyní veřejnosti naskýtá možnost seznámit se s morfologií a embryologií zvířat, jejichž...

Výlety zvídavého laika mezi zabijácké indiány

V lednu 2002 jsem měl v úmyslu napsat pro Vesmír příspěvek k probíhající antropologické (či jaké vlastně) polemice s názvem obrana Zrzavého. Ne...

DAVID BODANIS: E = mc2.

Autor měl dobrý nápad – uspořádat knihu kolem slavné rovnice. Rovnici probírá člen po členu, historicky i pojmově, způsobem vzdělávacím a zároveň...

Nad filmem

Ptačí světy

Před několika lety se v našich kinech promítal snímek Mikrokosmos – jedinečný pohled do hmyzího světa. Od července 1998 do června 2001 pracovali...

Jazykový koutek

Ošemetné jméno Zátor

Po povodni v roce 1997 jsme všichni viděli v televizi varovné snímky ze Zátoru na Bruntálsku (viz též Vesmír 76, 516, 1997/9) a dnes není člověka,...

Mozaika

Mozaika

Družice místo šikmé věže v Pise Před 400 lety prý ze šikmé věže v italské Pise házel Galileo Galilei dvě různě velké dělové koule. Z hodin fyziky...

Vertikála

Vesmír - o čem psal před lety

O fysiologickém účinku kokainu na živočichy bezpáteřnaté. Vzhledem k výzkumům, které byly provedeny s kokainem u obratlovců, zdálo se býti...

Výtvarné umění

Trojí poděkování

Otevření světa výtvarného umění stejně jako třeba světa matematiky nebo poezie je vždy zázrakem, k němuž musí dojít velmi záhy a který nelze...

Dopisy čtenářů

Pražský vrch Petřín

Coby editor publikace si dovoluji připojit několik poznámek. Autor recenze Václav Cílek se logicky nejvíc věnuje tématům, která jsou jeho profesi...

Jste průměrný Evropan?

Pravdivé, či nepravdivé? Uvádíme 13 tvrzení i s vyhodnocením odpovědí (v %). Máte příležitost otestovat své znalosti a porovnat svůj výkon s...

Paradoxy přírodních katastrof

Přírodní katastrofa je neštěstí podmíněné přírodními silami, které se ve starověkém pojetí nazývají živly (země, voda, vzduch, oheň). V historii...

Velká voda, krajina a člověk

V našich přírodních podmínkách jsou velké vody odjakživa přirozenou součástí hydrologického koloběhu, podstatné rozdíly lze však v průběhu času...

Struma v moravských Karpatech

Odedávna snad naše země oplývá mlékem a strdím, méně už jodem a selenem. Praotci Čechovi ale nemůžeme zazlívat, že svůj lid nezavedl někam k moři....

Minerály starých obrazů

Restaurování malířského díla slouží především k jeho obnově, ale také představuje příležitost ke studiu jeho materiální podstaty a technologie...

Podivuhodní savci Austrálie

Mezi velké býložravé vačnatce 1) patří tři druhy z čeledi vombatovitých (Vombatidae). Nejstarší fosilie pocházejí z doby před 40 miliony let....

Sport a geny

Atletické fanoušky sledující loňské mistrovství světa v Edmontonu sotva překvapilo, že ve finále běhu na 100 metrů zakleklo do bloků osm černých...

Soft-hardware

V informatice a výpočetní technice je dnes velmi populární soft computing. 1) Jde o soubor výpočetních metodologií, které se zrodily z klasické...

Kořist zavlečená do cel

Květolib včelí (Philanthus triangulum) je samotářská dravá vosa, která se specializovala na chytání včel, jimiž živí své potomstvo. Rozšířena je po...

Geografické informační systémy

Vědy o Zemi vstoupily do informační revoluce jako jedny z prvních. K rozvoji digitálních geoinformačních technologií přispěly války – zejména 2....

Victoria na plavbě kolem světa

Victoria je na plavbě kolem světa už 22 měsíců a s ní posádka ztenčená na 5 mužů. Zabudováním motoru (byť o polovinu slabšího, než by bylo třeba)...

Odpovědi na kvíz ze s. 369

I. Pravda: 3, 4, 10, 11, 12, 13; Nepravda: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 II. Správná odpověď č. 3 III. Správná odpověď č. 3

Aktuality

Virologové si zahrávají s osudem?

V březnu se v Praze konala Mezinárodní konference o výzkumu protivirových léků, na níž byly sděleny výsledky studií zabývajících se léky proti...

Jak rozpad velkých lesů ovlivňuje ptačí obyvatele

V důsledku různých lidských aktivit se rozlehlé celistvé porosty postupně rozpadají na menší lesíky, což má velký vliv na živočichy sídlící v...

Ochranná funkcia dekorácií pavúčích sietí?

Dekorácie (stabilimentá) sa vyskytujú výlučne na sieťach denných pavúkov čakajúcich na korisť v strede siete. Zistilo sa, že frekvencia ich výskytu...

Srdce se opravuje samo

Po srdeční mrtvici (infarktu myokardu) je část buněk srdečního svalu poškozena nedostatkem kyslíku a pacientovo přežití závisí na tom, jak velké...

Jak se sýkory naučily, kdy mají hnízdit

Jestliže mají ptáci úspěšně vyhnízdit, musí si kladení vajec načasovat tak, aby se jim mláďata vylíhla v době, kdy bude dost potravy. Jako pomůcky...

Biologická poškození mramorových soch

Fotosyntetické mikroorganizmy s oblibou osídlují mimo jiné i povrch mramorových soch. Ve slavných zahradách Boboli ve Florencii proto vědci...

Purizmus v češtině a němčině

Nápadné shody názorů českých a německých puristů v posledních desetiletích 19. století vedou k podezření, že naši puristé od německých „opisovali“....