Hradilová Janka

RNDr. Janka Hradilová (*1963) vystudovala geochemii a geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Je specialistkou v oboru optické polarizační mikroskopie v aplikaci na přírodní minerály a morfologickou analýzu směsí. Na Akademii výtvarných umění v Praze se věnuje technice historické malby a průzkumu barevné vrstvy.

Počet článků: 2

Mikroskopie v restaurování

8. 12. 2003  |  Vesmír 82, 676, 2003/12
Restaurování malířského díla se opírá o znalosti přírodních a materiálových věd jednak při určování pigmentů a pojiv autorské malby (viz též Vesmír...
 

Minerály starých obrazů

5. 7. 2002  |  Vesmír 81, 383, 2002/7
Restaurování malířského díla slouží především k jeho obnově, ale také představuje příležitost ke studiu jeho materiální podstaty a technologie...