Novotný Jan

Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., (*1944) vystudoval fyziku pevné fáze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Na katedře obecné fyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně se zabývá obecnou teorií relativity a problémy matematické fyziky. V nakladatelství Doplněk vyšel v r. 2001 soubor jeho esejů pod názvem Proč Platon nepral zeleninu.

Počet článků: 7

Annus mirabilis 1905

15. 9. 2005  |  Vesmír 84, 506, 2005/9
Časopis Time nominoval roku 1999 sto nejvlivnějších osobností 20. století a na konci roku, před začátkem nového milénia, uveřejnil jejich seznam. V...
 

Ad Genocida a lidská přirozenost

1. 3. 2002  |  Vesmír 81, 124, 2002/3
Článek J. Zrzavého mě nerozhořčil ani nepohoršil a považuji jej za objevný a pronikavý. Nicméně jeho závěrečný odstavec [Řečeno jasně a bez příkras...
 

Tři dary Roberta Dickeho teoriím gravitace

5. 9. 1997  |  Vesmír 76, 525, 1997/9
Obecná teorie relativity je založena na třech principech (rovnost hmotnosti tíhové a setrvačné, princip ekvivalence, obecná kovariance) a byla...
 

Víme, co je rok a co den?

5. 4. 1996  |  Vesmír 75, 229, 1996/4
Na konci půvabného článku Ing. Vašků o pranostickém roce (Vesmír 75, 18, 1996/1) čteme: „Země se kolem své osy otočí jedenkrát za den a jeden oběh...
 

Kosmologie, rozpínání a relativita

5. 5. 1995  |  Vesmír 74, 250, 1995/5
Některé názory čtenářů Vesmíru na vesmír si snad zaslouží relativistův komentář. V rubrice Dopisy redakci (Vesmír 73, 604, 1994/11). Novotný soudí,...
 

Fuzzy logika

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 484, 1994/9
K článku doc. Vysokého mám dvě poznámky. Připadá mi, že jeho argument, proč by paradoxy měly mít pravdivostní hodnotu 1/2, není podán srozumitelně....
 

Geometrie, fyzika a Václav Hlavatý

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 449, 1994/8
V chronologickém přehledu fyzikálních teorií, které si zaslouží označení „skvostné“ (superb), uvádí Roger Penrose na prvním místě eukleidovskou...