Marková Ludmila

Ing. Ludmila Marková, CSc., (*1947) vystudovala Fakultu jadernou a a fyzikálně inženýrskou ČVUT. V Ústavu jaderného výzkumu v Řeži pracuje jako analytik a manažer projektu v oblasti bezpečnostní kritičnosti a konce palivového cyklu.

Počet článků: 4

Co s vyhořelým jaderným palivem?

5. 4. 2000  |  Vesmír 79, 190, 2000/4
Jedinou českou jadernou elektrárnou, která je v provozu, jsou Dukovany. Její čtyři reaktory typu VVER–440 byly postupně uváděny do provozu v letech...
 

Čeho se bojíme: skladování a transportu vyhořelého jaderného paliva?

5. 11. 1996  |  Vesmír 75, 626, 1996/11
Vyhořelým jaderným palivem se obvykle rozumějí palivové články používané v jaderném reaktoru po plánovanou dobu. Z hlediska skladování, transportu...
 

Černobylská tragédie

5. 5. 1996  |  Vesmír 75, 272, 1996/5
Ze seznamu havárií různého rozsahu, které se ve světě přihodily v jaderných elektrárnách, se do historie jaderné energetiky nepochybně...
 

Vyhořelé palivo z (nejen) amerických jaderných reaktorů

5. 2. 1996  |  Vesmír 75, 71, 1996/2
Palivo jaderných elektráren vyhoříváním v reaktoru mění svoje izotopické složení a stává se vysoce radioaktivním. Palivo je "horké" nejen z...