Payne Jan

MUDr., Mgr. Jan Payne, PhD., (*1953) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze (dnes 1. LF UK) a filozofii na Filozofické fakultě UK v Praze. Je předsedou Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Napsal např. knihy Odkud zlo (O nezkrotnosti čili slabosti lidské vůle), Hermeneutická etika (Jeden pokus o setkání s lidskou bytostí) aj.

Počet článků: 3

Hrozí zneužití – diskreditace lékařské genetiky

10. 4. 2008  |  Vesmír 87, 217, 2008/4
Lékařská genetika má pohnutou historii. Ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století byla v nacistickém Německu tragicky zne užívána, v...
 

Četli jsme na téma eutanasie

5. 3. 2001  |  Vesmír 80, 124, 2001/3
[…] Nebudu zde argumentovat posvátností a nedotknutelností každého lidského života, argumentem naší kultury a naší civilizace. Zaměřím se však na...
 

Ekonomika a zdravotnictví

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 373, 1994/7
Titulek článku asi leckoho uvede do rozpaků; vždyť ekonomika je přece převážně politickým či technickým oborem a v časopise typu Vesmíru vlastně...