Švejdarová Hana

RNDr. Hana Švejdarová (*1954) vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze V Českém ekologickém ústavu se zabývá aplikací metod environmentální ekonomie v urbanizovaném prostředí.

Počet článků: 3

Veřejnost a cementárna

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 457, 1998/8
(K článkům „Krajina se oceňuje hůř než cement“, Vesmír 77, 327, 1998/6 a „Veřejnost a cementárna“ Vesmír 77, 413, 1998/7) Při sestavování dotazníku...
 

Krajina se oceňuje hůř než cement

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 327, 1998/6
Český ekologický ústav provedl v roce 1995 poměrně rozsáhlý průzkum postojů občanů k těžbě a k ochraně krajiny, který úzce souvisel s projektem...
 

Životní prostředí a délka života

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 392, 1994/7
Průměrná délka lidského života se v posledních desetiletích v mnoha vyspělých zemích prodloužila. Československá republika začala v tomto směru...