Zima Petr

Doc. PhDr. Petr Zima, CSc., (*1934) vystudoval Filozofickou fakultu UK. Přednáší obecnou a africkou lingvistiku na Fakultě humanitních studií UK. Je odpovědným řešitelem projektu GA ČR 405/99/0995 „Dynamika formy a významu“, spoluřešitelem komplexního grantového projektu „Dialog ve světě lidí a strojů“, členem Evropského výzkumného seskupení (Groupement de Recherche Européen) CNRS č. 1172 Lexikální difuze ad.

Počet článků: 4

Ekolingvistika

1. 1. 2002  |  Vesmír 81, 45, 2002/1
Seriózní a umírněný ekologický pohled ve smyslu, který mu dal do vínku před skoro 140 lety E. Häckel, ovlivnil názory naší generace na vývoj...
 

Proč babylonská věž nesahá na nebesa?

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 267, 1998/5
Tahle myšlenka jednoho ze zakladatelů pražské lingvistické školy, jež má obecnou platnost pro jakoukoli popularizaci vědy, platí i při pohledu na...
 

Jazyk, národ a stát v Africe

5. 4. 1995  |  Vesmír 74, 208, 1995/4
Je smutným paradoxem, můžeme-li dnes, pár desetiletí po vzniku několika desítek nezávislých států Afriky na troskách velkých koloniálních impérií,...
 

Debaty o novém jazykovém zákonu ve Francii

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 416, 1994/7
Už kuriózní politická koalice, která odhlasovala schválení návrhu zákona o užívání jazyka francouzského ve francouzském senátě v dubnu 1994, dávala...