RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.

Doc. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc. (*1950) vystudoval biologii naP5F UK. V ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze se zabývá imunologií.

Počet článků: 2

Čejka chocholatá - pták roku 95

5. 3. 1995  |  Vesmír 74, 141, 1995/3
Mnoho druhů živočichů na naší planetě v tomto století vymizelo a existence dalších je ohrožena. Podle posledních údajů světové organizace Bird Life...
 

Ohrožené druhy naší fauny – ťuhýkovití

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 378, 1994/7
Rozvoj lidské civilizace přináší negativní změny i v druhovém zastoupení avifauny. Na celém světě již mnoho ptačích druhů vyhynulo úplně anebo...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné