Aktuální číslo:

2021/1

Téma měsíce:

Roboti

Na křižovatkách energie

 |  10. 5. 2007
 |  Vesmír 86, 266, 2007/5

Vesmír: Řekněme, že věda je metoda jak rozvíjet systematické poznání. Vědci jsou však také normální občané, kteří nemohou zapřít své hodnoty, názory a politická přesvědčení. Energetika není pouze vědecký a technický problém, ani jejich seberozsáhlejší seznam. Otázkám, které se netýkají pouze stavu poznání, se proto nebudu vyhýbat. Hodnoty se do energetiky promítají především ve vztahu k životnímu prostředí a k bezpečnosti dodávek. Na co nejhoršího bychom se ve vztahu k těmto dvěma oblastem měli připravit jako obyvatelé České republiky?

Václav Pačes: Nemyslím si, že bychom měli důvod uvažovat o nějakých nepřijatelných scénářích. Vládou je ustavována odborná komise, která má komplexně posoudit v pod statě všechny aspekty spojené se zabezpečením energetiky pro Českou republiku. Tato komise bude vycházet ze současného stavu, z celoevropských dokumentů, z naší specifické situace a z reálných předpokladů dalšího vývoje v zásobování energií. Jsem si jist, že při dobře organizované práci dospěje komise k návrhům, které poslouží politikům při racio nálním rozhodování. Protože konečná rozhodování budou navýsost politická.

Vesmír: Od komise, kterou z pověření předsedy vlády povedete, se očekávají spíše solidní fakta, nikoli předpoklady, přání a chvályhodné úmysly (či dokonce sliby zázračných technologií). V čem by „energetická komise“ mohla přispět nad rámec standardního expertního doporučení politickým stranám?

V. P.: Přece jen si myslím, že určitá doporučení technologického charakteru bude komise schopna formulovat. Byl bych rád, kdybychom mohli formulovat i směry výzkumu v dlouhodobé perspektivě.

Vesmír: Profesor Vaclav Smil, autor knihy „Energy at the Crosroads“, poukázal na nejistotu a neužitečnost předpovědí pro praktické rozhodování. Porovnal předpovědi celkových globálních potřeb energie, které učinili r. 1983 experti International Energy Agency, Světové banky a další uznávaní odborníci, se skutečností roku 2000. Předpovědi se v některých parametrech lišily téměř faktorem 3 a skutečné potřeby roku 2000 byly podceněny, nebo naopak přeceněny o 60 %. Zbývá nám tedy ještě něco jiného než se zabývat důsledky několika „scénářů“, které mapují možné trajektorie vývoje?

V. P.: Závěry komise budou velmi pravděpodobně formulovány v alternativách. Souhlasím však s tím, že dělat předpovědi je velmi obtížné. Znám to ze svého oboru, molekulární genetiky. Kdysi jsem předpověděl, že lidský genom bude přečten za 15 let, a bylo to hotovo za 5 let.

Vesmír: Podle představ EU budeme většinu energie získávat z fosilních paliv (viz Vesmír 85, 502, 2006). S dnešními technologiemi nevíme jak se vyhnout emisím skleníkových plynů politicky a ekonomicky akceptovatelným způsobem. Je pozoruhodné, že zatímco „celkové výdaje na vědu a výzkum v zemích OECD rostou, v oblasti energií jeví tendenci právě opačnou“. Máme tedy správně nastaveny priority výzkumu?

V. P.: To je jedno z témat, která chci v komisi otevřít.

Vesmír: A nakonec jednu otázku osobní – vím, že bez optimizmu (včetně toho technologického) byste tuto činnost nemohl smysluplně dělat. Na čem zakládáte svůj osobní optimizmus a čeho byste se osobně nejvíce obával?

V. P.: Podstatou vědecké práce je optimizmus, tedy přesvědčení, že solidní prací se lze dobrat solidních výsledků. Žijeme naštěstí už v demokratické společnosti, a proto je reálná i vyhlídka, že výsledky kvalitní analýzy budou správně politicky využity.

/Otázky za Vesmír kladl Ivan Boháček./

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Energetika
RUBRIKA: Glosy

O autorech

Ivan Boháček

Václav Pačes

Doporučujeme

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Eva Bobůrková  |  4. 1. 2021
Po vysoké škole aspirantura, pak vojenská služba, návrat do ústavu na jaře 1987. Ale pak přišla turbulentní devadesátá léta. „V roce 1992 jsem se...
Autonomní zabijáci

Autonomní zabijáci

David Černý  |  4. 1. 2021
O životě a smrti na bitevním poli stále ještě rozhoduje člověk, i když samotné provedení smrtícího útoku se čím dál více svěřuje dronům a moderním...
Kriminalizace amatérské entomologie

Kriminalizace amatérské entomologie

Sběr a výzkum hmyzu má v České republice pevné kořeny a dlouholetou tradici. V současné době však zažívá těžké časy. Kromě odlivu zájmu mladých...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné