Energetika

Zachytávání a ukládání CO<sub>2</sub>

Zachytávání a ukládání CO2 uzamčeno

Vít Hladík, Petr Maděra | 1. 9. 2017 | Vesmír 96, 498, 2017/9

Metoda CCS (CO2 Capture and Storage – zachytávání a ukládání CO2) v našich podmínkách může přispět ke snížení emisí oxidu...

Jak ochočit teplo a chlad?

Jak ochočit teplo a chlad? uzamčeno

Magdalena Bendová | 1. 9. 2017 | Vesmír 96, 492, 2017/9

V přírodě lze nalézt dostatek zdrojů energie, a dnešní výzkum se kromě jiného zaměřuje na to, jak je využít ještě lépe. Nové materiály a postupy...

Nová role tenkých vrstev ve fotovoltaice

Nová role tenkých vrstev ve fotovoltaice uzamčeno

Antonín Fejfar | 1. 9. 2017 | Vesmír 96, 490, 2017/9

 Lidstvo je postaveno před úkol přejít od klasických fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie. Mezi možnými cestami k uskutečnění této změny...

Číselná hra s nejistotou

Číselná hra s nejistotou uzamčeno

Ivan Boháček, Ondřej Vrtiška | 1. 9. 2017 | Vesmír 96, 488, 2017/9

 Problémy energetiky pramení mimo jiné z nákladnosti infrastruktury, která se buduje postupně a na poměrně dlouhou dobu. S důsledky dnešních...

Veřejnost, vědci, energetika a klima

Veřejnost, vědci, energetika a klima

Ivan Boháček | 1. 9. 2017 | Vesmír 96, 467, 2017/9

Zatímco 87 % vědců se domnívá, že klimatické změny jsou z velké části způsobeny lidskou činností, ve veřejnosti stejný názor zastává pouze 50 %...

Ke kořenům jaderné energetiky

Ke kořenům jaderné energetiky

Jan Uhlíř | 1. 9. 2017 | Vesmír 96, 494, 2017/9

Snahy o zvýšení bezpečnosti jaderných elektráren enormně zvyšují investiční náklady. výzkum spojený s uvažovanými jadernými reaktory 4. generace je...

Dřevem místo uhlím

Dřevem místo uhlím uzamčeno

Vladimír Wagner | 4. 6. 2017 | Vesmír 96, 336, 2017/6

V posledních desetiletích se i v energetice objevuje více pojmů, které jsou spíše ideologické než odborné. Environmentální aktivisté kupř. označují...

Past úspěšných technologií

Past úspěšných technologií

Ivan Boháček | 4. 6. 2017 | Vesmír 96, 311, 2017/6

Uhlí pro lidstvo představovalo především dostupný zdroj energie, který nahradil v některých oblastech již z velké části vytěžené lesy....

Jaderné energetické technologie: zmenšování a modularita

Jaderné energetické technologie: zmenšování a modularita

Martin Ruščák | 4. 5. 2017 | Vesmír 96, 288, 2017/5

Zhruba před šedesáti až sedmdesáti lety začala být jaderná energie systematicky využívána pro mírové účely. Byla to pionýrská doba – vznikaly první...

Českým motýlům se daří podél elektrického vedení

Českým motýlům se daří podél elektrického vedení komerce

6. 4. 2017 | Vesmír 96, 219, 2017/4

Společenstva bezobratlých živočichů, mezi něž se motýli řadí, jsou jedni z nejvhodnějších ukazatelů kvality území. V posledních padesáti letech...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné