i

Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Hledání rovnováhy

 |  4. 3. 2024
 |  Vesmír 103, 151, 2024/3
 |  Téma: Elektromobilita

„Nerovnoměrné globální rozmístění ložisek nerostných surovin obsahujících kritické kovy i míst jejich produkce by se mohlo stát geopolitickým problémem, pokud by došlo k poklesu globální bezpečnosti.“

D. I. Groves et al., Geosystems and Geoenvironment, 2023; DOI: 10.1016/j.geogeo.2022.100136

„Každá situace a každý plán jsou do jisté míry omezeny dostupností zdrojů, takže plánování by mělo být realistické a mělo by se soustředit nikoli na to, co je možné, ale na to, co je pravděpodobné.“

Steve Welsh, Lessons from Ukraine for Civil Engineering, Issues in Science and Technology, 40, no. 2 (Winter 2024)

Tento text je založen na zprávě McKinseyova globálního institutu Geopolitics and the geometry of global trade z ledna 2024. Zpráva mapuje posuny ve struktuře globálního obchodu. Konstatuje sice, že změny vždycky probíhají postupně (žádná z velkých ekonomik neztratila nebo nezískala od roku 1995 ročně více než dvě procenta podílu na globálním obchodu), avšak všímá si, že po roce 2017 se výrazněji mění „geometrie“ propojení ekonomik. Snadno dojdeme k závěru, že rekonfigurace souvisí vedle dostupnosti surovin a jejich zpracovatelů hlavně s geopolitickými zájmy. Atoři zprávy analizovali posuny v propojení globálních obchodů jednotlivých ekonomik v závislosti na čtyřech parametrech: na intenzitě obchodu, geografické vzdálenosti, koncentraci dovozu a na geopolitické vzdálenosti (tuto kvalitativní veličinu definovali na stupnici 1 až 10 pomocí shodného a rozdílného hlasování v OSN za období 2006 až 2022). To umožnilo konstatovat, že „kombinace těchto měr nám pomáhá kalibrovat rychlost a směr nedávných posunů. Například mezi lety 2017 a 2023 se dovoz do USA stal o 18 % méně koncentrovaný podle svého původu. To je rychlý obrat trendu, jenž panoval před rokem 2017, kdy se koncentrace dovozu do USA postupně zvyšovala. Čína zvyšuje svůj podíl na obchodu s rozvojovými ekonomikami po celém světě. Díky tomu se od roku 2017 zvýšila průměrná zeměpisná vzdálenost jejího obchodu o 7 %, což představuje mírné zrychlení již existujícího trendu. Německo zaznamenalo mezi lety 2017–2023 pokles průměrné geografické vzdálenosti svého obchodu o 6 %, což způsobil pokles obchodu s Ruskem. Obchod Německa s Čínou se však zvýšil. Mezitím se ekonomiky Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), Brazílie a Indie zapojují do rozsáhlejšího obchodu na delší vzdálenosti a napříč geopolitickým spektrem.

Fragmentace, nebo diverzifikace

Obecné trendy dovolují sledovat v posunech globálního obchodu dvě odlišné tendence: fragmentaci (např. omezení dovozními cly) a naopak prosazování snahy o diverzifikaci. Fragmentace by znamenala, že obchod se bude přesouvat ke geopoliticky bližším partnerům, sníží se geopolitická rizika, vzroste koncentrace obchodu. Diverzifikace zvyšuje odolnost ekonomiky a zachovává vazby mezi geopoliticky různorodými partnery. Jednotlivé ekonomiky se liší vyspělostí, velikostí, profilem, historií a pohybují se mezi těmito krajními mezemi.

Nyní vidíte 59 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Elektromobilita
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Technické vědy, Energetika

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Další články k tématu

Otazníky kolem elektromobilůuzamčeno

Elektromobil má některé podstatné výhody. Ale samotné vozidlo je jen jednou ze součástí komplexního systému mobility s environmentálními dopady a...

Jak to bude?

Titulek tohoto krátkého textu sice navazuje na titulek rozhovoru s Klárou Hlouchovou o vzniku života (s. 134), ale neptá se na budoucí evoluci...

Cesta k udržitelné mobilitěuzamčeno

Podíl elektromobilů na celkovém počtu nově registrovaných automobilů postupně roste, loni se v EU přiblížil patnácti procentům. Jednotlivé země...

Elektromobil není jen autouzamčeno

Elektromobily nejsou nic nového pod sluncem, ale teprve v posledních letech se začínají prosazovat ve velkém – mimo jiné díky technologickým...

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...