Morkus Josef

Ing. Josef Morkus, CSc., (*1948) vystudoval Fakultu strojní ČVUT v Praze, obor motorová vozidla. Působil v Ústavu pro výzkum motorových vozidel jako výzkumný pracovník, dále v ČKD Dopravní systémy jako technický vedoucí nabídkové projekce a následně technický manažer projektu v Siemens kolejová vozidla. Od roku 2011 je odborným asistentem v Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel na Fakultě strojní ČVUT.

Počet článků: 1

Otazníky kolem elektromobilůuzamčeno

4. 3. 2024  |  Vesmír 103, 146, 2024/3
Elektromobil má některé podstatné výhody. Ale samotné vozidlo je jen jednou ze součástí komplexního systému mobility s environmentálními dopady a...