i

Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Otazníky kolem elektromobilů

 |  4. 3. 2024
 |  Vesmír 103, 146, 2024/3
 |  Téma: Elektromobilita

Elektromobil má některé podstatné výhody. Ale samotné vozidlo je jen jednou ze součástí komplexního systému mobility s environmentálními dopady a se souvislostmi zasahujícími do výroby energie, do zpracování drahých materiálů i do chování zákazníků. Proto se přechod na elektromobilitu týká široké škály témat.

Tento článek se věnuje vybraným technickým otázkám. Snaží se vymezit okrajové podmínky pro celostní posouzení včetně politicko-ekonomických a sociologických otázek, které přenecháme povolanějším.

Jaké jsou výhody elektromobilu? Jeho ovládání je jednodušší, nepotřebuje spojku a řazení převodových stupňů. Má zpravidla velmi dobrou akceleraci a při zpomalování a brzdění může rekuperovat energii. Jeho provoz je tichý. Avšak především během jízdy nevytváří ani emise skleníkových plynů, ani lokálně působící emise škodící zdraví (s výjimkou otěru z pneumatik). Ke zdraví škodlivým emisím z automobilové dopravy patří zejména pevné částice, oxidy dusíku, těkavé organické látky, ale také oxid uhelnatý. Přípustné množství těchto složek ve výfukových plynech automobilů je regulováno předpisy EURO (v současné době verzí EURO 6) [1]. Limity těchto emisí postupně klesaly a u moderních automobilů jsou již opravdu velmi nízké. Po složitých diskusích se připravuje norma EURO 7, která limity dále upravuje a rozšiřuje o další sledované látky.

„Elektromobil, který právě vyjíždí z výrobní linky, má za sebou zhruba dvojnásobné emise ve srovnání s podobným automobilem se spalovacím motorem.“

Normy EURO se netýkají emisí oxidu uhličitého. Dekarbonizace se stala v EU i jinde cílem různých opatření a nařízení určujících dovolené emise skleníkových plynů, přepočtených na ekvivalent CO2 eq za všechna prodaná vozidla v daném roce. V EU je v současné době na tyto emise v průměru z nově vyrobených osobních aut u jednoho výrobce stanoven požadavek 95 g CO2 eq/km s cílem jejich postupného snižování až na nulu v roce 2035 [2], což v podstatě znamená zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory od tohoto data, pokud by nepoužívala plně obnovitelná syntetická paliva.

Elektromobily jsou z hlediska tohoto nařízení považovány za zcela bezemisní. Ve skutečnosti je zatím poměr energetických spotřeb u osobních automobilů stejné třídy při srovnání elektromobil – benzinový automobil lepší téměř třikrát, elektromobil vůči naftovému automobilu více než dvaapůlkrát a zhruba dvakrát lepší u elektrických autobusů než u naftových. U emisí záleží pak na emisním faktoru paliva. Pro naftu a benzin je to (včetně výroby) kolem 330 g CO2 eq/kWh, pro zemní plyn asi 250 g CO2 eq/kWh – i když o tomto čísle se vedou velké diskuse; zejména při frakovací těžbě a dopravě zkapalněného plynu bude reálný emisní faktor podstatně vyšší. U biopaliv jde o větší desítky gramů CO2 eq/kWh. Emisní faktory výroby elektrické energie uvádíme dále.

Životní cyklus vozidel

Problém zmíněných předpisů spočívá v tom, že se zabývají pouze jednou částí životního cyklu automobilu, i když tou nejdelší. Ale aby mohl automobil jezdit, musí se nejprve vyrobit, což zahrnuje dlouhý proces od těžby surovin po konečnou montáž. Zastánci elektromobility často tvrdí, že elektromobil je jednodušší, protože elektromotor je méně složitý než spalovací motor. To je pravda, ale je nutné posuzovat celé hnací ústrojí. Baterie elektromobilu je podstatně složitější než palivová nádrž. Přitom emise CO2 při výrobě této baterie jsou srovnatelné s emisemi vzniklými při výrobě celého zbytku vozidla [3]. Elektromobil, který právě vyjíždí z výrobní linky, má za sebou zhruba dvojnásobné emise ve srovnání s podobným automobilem se spalovacím motorem (viz též obr. 1).

Během provozu automobil se spalovacím motorem v celkové produkci CO2 postupně „dohání“ elektromobil . Ale i při výrobě elektřiny pro provoz elektromobilu vznikají emise CO2 a jejich množství závisí na spotřebě automobilu i na emisním faktoru při výrobě elektřiny v dané zemi. Důležité je objektivní posouzení spotřeby energie – je třeba počítat s energií dodanou ke spotřebiteli, tedy po ztrátách u výrobce a v síti, jakož i v nabíječce a baterii během nabíjení. Data, která publikuje Eurostat, jsou pro tento účel nepoužitelná, neboť uvádějí o 25–30 % příznivější emisní faktor pro hrubou výrobu u výrobce, nikoli emisní faktor pro čistou spotřebu u zákazníka (tab. I).

Kdy dojde k vyrovnání celkové produkce CO2 z výroby a provozu, a dokdy tedy elektromobil bude emisně horší než automobil? Velmi záleží na tom, z čeho se elektřina vyrábí. Například v Norsku, kde více než 95 % elektřiny pochází z vodních elektráren, se elektromobil a auto se spalovacím motorem vyrovnají po cca 40 000 ujetých kilometrech. Poměrně dobře je na tom i Francie nebo Slovensko, kde podstatná část elektřiny pochází z jaderných elektráren. V Polsku, kde se většina elektřiny vyrábí z uhlí, nedojde k vyrovnání při předpokládané životnosti vozidla téměř nikdy. A jak je to v ČR? Výpočty [4] ukazují, že elektromobil překoná benzinové auto po cca 130 000 km a auto s naftovým motorem až po více než 200 000 km.1) Ovšem za předpokladu, že se mezitím nevymění baterie. V Německu, které má emisní faktor podobný jako ČR, je situace obdobná, přestože Německo vyrábí více než polovinu elektřiny z obnovitelných zdrojů.

V evropském průměru s uvažovaným budoucím hrubým emisním faktorem výroby elektřiny 282 g CO2 eq/kWh, dosažitelným kolem r. 2030, a s uvažováním výroby baterií v EU, se vyrovnají emise CO2 u vozů s naftovým nebo hybridním pohonem přibližně po 110 000 km, u vozidel s benzinovým pohonem asi po 70 000 km [5] (obr. 1).

Nyní vidíte 24 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Elektromobilita
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Technické vědy

O autorech

Jan Macek

Josef Morkus

Další články k tématu

Jak to bude?

Titulek tohoto krátkého textu sice navazuje na titulek rozhovoru s Klárou Hlouchovou o vzniku života (s. 134), ale neptá se na budoucí evoluci...

Cesta k udržitelné mobilitěuzamčeno

Podíl elektromobilů na celkovém počtu nově registrovaných automobilů postupně roste, loni se v EU přiblížil patnácti procentům. Jednotlivé země...

Elektromobil není jen autouzamčeno

Elektromobily nejsou nic nového pod sluncem, ale teprve v posledních letech se začínají prosazovat ve velkém – mimo jiné díky technologickým...

Hledání rovnováhyuzamčeno

„Nerovnoměrné globální rozmístění ložisek nerostných surovin obsahujících kritické kovy i míst jejich produkce by se mohlo stát geopolitickým...

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes s podporou

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...