i

Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Cesta k udržitelné mobilitě

 |  4. 3. 2024
 |  Vesmír 103, 138, 2024/3
 |  Téma: Elektromobilita

Podíl elektromobilů na celkovém počtu nově registrovaných automobilů postupně roste, loni se v EU přiblížil patnácti procentům. Jednotlivé země tomuto trendu napomáhají dotacemi, daňovými úlevami a dalšími nástroji. Ale přechod k elektromobilům je jen jedním z aspektů snahy o rozvoj udržitelné mobility.

Evropská unie (ale i Čína a valná většina ekonomicky rozvinutých zemí) chápe podporu elektromobility jako jeden z hlavních nástrojů snižování emisí skleníkových plynů z dopravy – prakticky jediného sektoru, jehož emise dlouhodobě rostou. Jedním z hlavních nástrojů unijní politiky, podporujícím nepřímo elektromobilitu, je stanovení emisních limitů CO2 pro evropské automobilky a dovozce automobilů do EU. Tyto limity se postupně snižují. Loni bylo schváleno 100% snížení limitu od roku 2035, což znamená dosažení nulových průměrných emisí (produkovaných přímo vozidlem během jeho provozování) za výrobcem prodanou flotilu nových osobních aut; za každý gram nedosažení limitu je stanovena citelná pokuta.

Jak poukazuje čerstvá zpráva Evropského účetního dvora, automobilkami dosud dosažené snížení emisí lze dominantně připsat právě elektromobilům (včetně dobíjecích plug-in hybridů, o kterých v tomto článku nebude řeč). Prakticky všichni velcí výrobci již oznámili plány na ukončení prodeje osobních automobilů se spalovacím motorem v EU, někteří i v předstihu před rokem 2035 (např. Volvo a Ford).

V loňském roce se dle údajů Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA)1) v zemích EU registrovalo přes 1,5 milionu nových bateriových elektrických osobních automobilů, což odpovídá 14,6% podílu na celkových registracích nových osobních automobilů. Pokud bychom k tomu připočítali i data za Norsko, Island, Švýcarsko a Velkou Británii, bylo těchto nových bateriových elektrických automobilů registrováno přes dva miliony a jejich podíl na celkových registracích dosáhl 15,7 %. Právě Norsko v podílu elektromobilů na celkovém počtu registrací s náskokem vede: roku 2022 činil 79 %, a vloni dokonce 82 % (obr. 1). S odstupem následují další severské státy – Island s 50% podílem na loňských registracích, Švédsko (39 %), Dánsko (36 %), Finsko (34 %) – a za nimi Nizozemsko (31 %). Mezi velkými státy jsou na tom nejlépe Německo (18 %), Francie a Velká Británie (shodně 17 %). Česko (3 %) je třetí od konce, těsně před Chorvatskem (2,8 %) a Slovenskem (2,7 %). Jen těsně před námi se umístilo Polsko (3,6 %) a Itálie (4,2 %), která je třetím největším automobilovým trhem v EU. Pozoruhodný je úspěch společnosti Tesla, jejíž podíl na prodejích nových elektromobilů v Evropě během loňska poměrně rychle vyrostl až téměř k jedné pětině tohoto trhu.

Nyní vidíte 22 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Elektromobilita
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Technické vědy

O autorovi

Vojtěch Máca

JUDr. Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D., (*1976) je výzkumným pracovníkem Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Vystudoval Právnickou fakultu a Fakultu humanitních studií UK. Zabývá se právem a ekonomií environmentálních externalit, mimo jiné netržními metodami oceňování, hodnocením dopadů klimatických a environmentálních politik a udržitelnou mobilitou.

Další články k tématu

Otazníky kolem elektromobilůuzamčeno

Elektromobil má některé podstatné výhody. Ale samotné vozidlo je jen jednou ze součástí komplexního systému mobility s environmentálními dopady a...

Jak to bude?

Titulek tohoto krátkého textu sice navazuje na titulek rozhovoru s Klárou Hlouchovou o vzniku života (s. 134), ale neptá se na budoucí evoluci...

Elektromobil není jen autouzamčeno

Elektromobily nejsou nic nového pod sluncem, ale teprve v posledních letech se začínají prosazovat ve velkém – mimo jiné díky technologickým...

Hledání rovnováhyuzamčeno

„Nerovnoměrné globální rozmístění ložisek nerostných surovin obsahujících kritické kovy i míst jejich produkce by se mohlo stát geopolitickým...

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...