Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

Kdy lepší je opravdu lepší

 |  31. 10. 2022
 |  Vesmír 101, 661, 2022/11

Protiintuitivní zjištění, že posílení silniční sítě může zhoršit její funkčnost, popsal matematik Dietrich Braess (viz článek Magdaleny Hykšové, Vesmír 97, 356, 2018/6). Braessův paradox však není omezen na dopravní sítě. V elektrické rozvodné síti přidání nové linky nebo modernizace linky stávající může přesměrovat elektrické toky v soustavě tak, že vznikne kruhová proudová smyčka, která nadměrně zatíží některou ze síťových linek a výpadek linky může kaskádovým efektem v konečném důsledku způsobit blackout. Že jde o reálné nebezpečí, dokumentuje B. Schäfer se spoluautory na přidání nového připojení v transformátorové stanici Landesbergen, které sehrálo klíčovou roli ve výpadku elektrické energie v roce 2006. Autoři rovněž poukazují na inverzní Braessův paradox, totiž že záměrné vypnutí některé linky by mohlo snížit proudové zatížení ostatních linek, a ochránit tak soustavu před kaskádovým výpadkem.

Benjamin Schäfer et al.: Nature Communications, 2022, DOI: 10.1038/s41467-022-32917-6

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Energetika
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...