Vesmír: 1997/3

datum vydání: 5. 3. 1997

Úvodník

Prázdné křeslo

Na nedávné konferenci v Praze nám Jeffrey Shaw z Centra pro umění a média v Karlsruhe předváděl záznamy svých pozoruhodných kreací. Jedna z nich...

Rozhovor

Osmdesát let s medicínou

Tento rozhovor se odehrál v roce 1987, tedy ještě před listopadovými proměnami, kdy ledacos se mohlo naťuknout, ale ne všechno doříci. Vesmír:...

Poznámky a glosy

Ceny ministra zdravotnictví

Po projevech ministra zdravotnictví a předsedy Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví byly dne 16. prosince ve slavnostním prostředí...

Gravitační čočky a Rudi W. Mandl

Ohyb světla v gravitačním poli Slunce předpověděl Albert Einstein již r. 1911. Jeho předpověď byla ověřena Eddingtonem r. 1919. Před 61 lety byla...

Eseje

Pravda vás osvobodí

Pravda bývá v lidovém pojetí chápána jako shoda výpovědi se skutečností. To, co nebývá respektováno, je podmíněnost představ o povaze skutečnosti...

Hudební hluk

Představa, že hluk je tvořen hřmoty, pískoty a šelesty a že tedy hudba, která je tvořena z tónů, nemůže být hlukem, je nesprávná. Fyziologický...

Nad knihou

Nad šípem času

Na rozdíl od jiných prací je tato kniha i o čase samotném, a dokonce o onom „šípu“, jak se někdy směr času nazývá. Duch práce lze odhadnout už...

JAROSLAV KOS: Anatomie člověka pro výtvarníky

Kniha ukazuje výtvarníkům, ale i všem zájemcům o vzhled a krásu lidského těla každého věku všechny struktury, které jsou na lidském těle k vidění...

JOSEF ŠOBRA: Proč zbytečně umíráme?

Vývoj civilizace, rozvoj medicíny a množství technických objevů v posledním století, to vše přineslo – kromě prodloužení průměrné délky...

IRENA VAŇKOVÁ: Mlčení a řeč v komunikaci, jazyce a kultuře

Na počátku knihy čtenář nabude dojmu, že mlčení a mluvení jsou protikladné jako oheň a voda, po chvíli zjistí, že obojí přitom může být jak ohněm,...

Jazykový koutek

Komu věnovat knihu?

Ve společnosti vzdělaných a hloubavých lidí se přihodilo, že jeden z přítomných chtěl druhému věnovat svoji knihu. Autor ani ostatní jeho přátelé...

Mozaika

Leden ve vědě

Jupiter zasažen i v prosinci 1690Ještě je v celkem dobré paměti bombardování planety Jupitera rozpadlou kometou Shoemaker-Levy 9 v r. 1994. (pozn....

Vertikála

Ze starších ročníků Vesmíru

Škodlivosť hadrového prachu z papíren. Na potoku jednom v Dolních Rakousích přihodilo se několikráte, že pstruzi a lipeni hromadně odumírali....

Diskuse

Přečtené genomy – a co dál?

Anton Markoš na konci svého článku o genomech (Vesmír 75, 685, 1996/12) nadhodil míč diskuse po nahrávce Jamese Lovelocka tak provokativně, že...

Výtvarné umění

Pravda věcí

Anežka Kovalová jednou napsala: Moje pravda je pravdou dřevěné podlahy. A opravdu, její prosté obrazy a grafiky vyvolávají pocit důvěrné blízkosti....

Dopisy čtenářů

Sto let měření krevního tlaku

Prof. Schreiber se ve své aktualitě dopustil nepřesnosti a opomenutí. Slyšitelný zvuk není výsledkem krevní pulzace (tedy změny rychlosti krevního...

Homologie

Poněkud mě udivilo tvrzení J. Zrzavého, že délku ocasu a velikost těla u myši nikdo nestudoval. V r. 1997 uplyne 70 let od chvíle, kdy byly...

Čtením ku pochopení obsahu

Podle doporučení redakce jsem si znovu přečetla článek P. Barsy (Vesmír 75, 511, 1996/9) a musím říct, že E. Králíková a J. T. Kozák mají pravdu;...

Evropské starosti se zásuvkou

Jsem dlouholetým čtenářem Vesmíru a velmi si ho vážím. Mým oborem je silnoproudá elektrotechnika, a o té toho otiskujete poměrně málo (ale to není...

Poctivost ve vědě

[...] Nevím, proč mezi vědci očekávat význačně jiné vlastnosti než u ostatních lidí nebo výskyt význačného počtu jedinců s výjimečnými vlastnostmi...

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus

Zkuste dát obrázek z titulní stránky Vesmíru svým známým jako test. Pohled na zelenou masu protkanou tmavými slévajícími se potůčky nejspíš evokuje...

Poznamenáni ohněm

Skupina poruch, které se dnes označují jako poruchy nálady (angl. mood disorders), byla během vývoje psychiatrického poznání zařazována pod různými...

Kvazary po 34 letech

Hvězdička, která hvězdičkou nebyla...Příběh vlastně začal na konci druhé světové války, v níž ke konečné porážce nacistů hodně přispěli britští...

Leptin – hormon tukových buněk

Objev bílkovinného hormonu tukových buněk, leptinu (z řeckého leptos – hubený) a jeho příprava vzbudily pozornost a vyvolaly přechodné naděje na...

Lze zpomalit stárnutí?

Není přesně známo, proč organizmus stárne a umírá. Mezi nejčastěji zastávané teorie o příčinách stárnutí patří představa o existenci vnitřních...

Femtochemie

Podívejme se na chvíli na chemii jako na atomový a molekulový biliár. Tradiční zkoumání chemického kulečníku spočívá v pozorování koulí (atomů...

Zkrocené femtosekundy

„Posvítíme si na to, ... vyjasníme, vysvětlíme problém.“ Náš jazyk dobře vystihuje úlohu světla při poznávání světa, který nás obklopuje....

Myš domácí

Prolistujeme-li poslední ročníky předních biologicky nebo obecně přírodovědně založených vědeckých časopisů, neunikne nám (a vlastně nás ani...

Hloubkový průzkum Hranické propasti

V malém ostrůvku devonských vápenců ležících na dohled od lázní v Hranicích na Moravě se vyvinul význačný krasový jev evropského formátu. Je jím...

Vědy o Zemi

Poznání v geologii, jež je základem vědění o Zemi, se v minulosti vyvíjelo nespojitě, kontroverzemi. Těch velkých a oslavovaných soubojů je...

Aktuality

Z odborných časopisů

Příliš ticho, aby bylo slyšet šepot Potřebujete šum, abyste dobře slyšeli? Fluktuace obyčejně ruší uspořádání, přesto však v některých situacích...

Podivné bakterie

Zdravotnické organizace několika kontinentů byly v poslední době otřeseny zprávami o útocích zvláštní varianty Escherichia coli. Tato bakterie byla...

Rizika transplantací zvířecích orgánů

Poradní výbor britské vlády tvrdí, že transplantace zvířecích orgánů lidem by měly být v Británii zakázány do té doby, dokud nebudeme lépe rozumět...

Zlá, nebo zlý sršeň?

Je s podivem, kolik slov vůbec naše mateřština obsahuje, a ještě ke všemu některá dvojmo! Vezměte si jen podstatná jména: ta sršeň/ten sršeň,...

Skepse ohledně léčby aidsu

Jestliže nějaká média tvrdí, že vítězství nad aidsem je na dohled, je to velmi předčasné. To bylo ladění většiny příspěvků na 4. konferenci...

Chcete znát svoji polohu s přesností 0,5 m?

Dnešní civilní uživatelé družicového pozičního systému GPS znají svoji polohu s přesností 100 m. Tomu, aby byla poloha známa s větší přesností,...

Ranní rozbřesk a ozonová díra

Z dat získaných r. 1987 v jižní Francii ve výšce 40 km byly vytahovány hlavně koncentrace oxidů dusíku. Nikdo však neanalyzoval ozon, neboť to...

Kurkuma a rakovina

Kurkuma pravá (Curcuma longa) je jedlá, ďumbierovitá (č. zázvorníkovitá) rastlina tropickej oblasti. V jej koreňoch sa nachádza alkaloid kurkumín...

Kukuřičný genom je sebrankou příživníků

Již nějaký čas je známo, že eukaryontní genomy jsou prolezlé genetickými parazity – transpozony, mobilními částicemi DNA, které jsou schopny běhat...

Profesor biochemie Josef V. Koštíř slaví devadesátiny

Slaví je v plné svěžesti fyzické, a zejména duševní, s břitkým myšlením, zásobou nápadů, vtipných vzpomínek a historek. O životě J. Koštíře se už...

Nové možnosti léčby alkoholizmu

Alkohol patří spolu s tabákem k legálním drogám naší společnosti. Těžké nebezpečí alkoholu pro lidský organizmus je dobře známo. Vlády mnohých...

O rudistech

Letos se v Marseilles konala 4. mezinárodní konference rudistologů, expertů zabývajících se rudisty – bizarní skupinou vymřelých mořských měkkýšů....

Plnotučné mléko prevencí před rakovinou?

Překvapující závěry plynou z výzkumu D. Baumana a M. Kellyové z Cornellovy univerzity v Ithace ve státě New York. Kravské mléko obsahuje...

Proč je mungo imunní proti hadímu jedu?

Každý čtenář Knihy džunglí R. Kiplinga ví, že promyka mungo umí zabíjet jedovaté hady. Aktivní složkou hadího jedu bývá většinou neurotoxin alfa....

Kam umístil bůh číslo vašeho telefonu?

Pravděpodobně se necháte bez většího odporu matematiky přesvědčit, že někde v nekonečném desetinném zápisu čísla π se vyskytuje vaše telefonní...

Sloní trus a papír

Když na svém dvoře M. Bugara začal vařit ve velkých nádobách sloní trus, jeho sousedé si nebyli jisti, zda nezešílel či zda se nedal na...

Odsiřování bude účinnější?

Jestliže budou dovedeny do průmyslové verze laboratorní experimenty profesora K. Klabundeho a jeho doktoranda S. Deckera, bude k dispozici...