Aktuální číslo:

2019/10

Téma měsíce:

Sesuvy

Ceny ministra zdravotnictví

 |  5. 3. 1997
 |  Vesmír 76, 132, 1997/3

Po projevech ministra zdravotnictví a předsedy Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví byly dne 16. prosince ve slavnostním prostředí Hrzánského paláce uděleny ceny ministra zdravotnictví za rok 1996. Ministr Jan Stráský ve svém úvodním projevu mj. uvedl tu nejpotěšitelnější věc: zdravotnický výzkum v ČR prospívá. Prostředky na něj jsou v poměrně štědré míře poskytovány těm, kdo si to zaslouží. Dokonce se už ministerstvo naučilo rozpoznat, kdo to je. Zcela po právu udělilo ceny těm nejlepším. Tentokrát za oblast nádorových onemocnění – onkologie.

Cenu ministra tak obdržel RNDr. Bořivoj Vojtíšek a jeho spolupracovníci z Masarykova onkologického ústavu v Brně za studium antionkogenu P-53 v normální a maligní buňce in vivo. P-53 je jedna z přírodovědně nejzajímavějších látek. Léčebné ovlivnění jeho exprese by se kdysi v budoucnosti mohlo podílet na léčbě zhoubných nádorů.

Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka se spolupracovníky z Endokrinologického ústavu v Praze obdržel tuto cenu za objev endogenního (v lidském těle samovolně vznikajícího) antiandrogenu, epitestosteronu. Nejspíše nás tento hormon chrání (tedy nás muže) před obtížnou hypertrofií prostaty, neřkuli před jejím nádorem. Zbytněním stařecké prostaty u nás trpí asi 30 % mužů. Dokonce existuje slogan “Mladí erotici, staří prostatici″. Asi není pravdivý. Není ale pochyby o tom, že mužská potence na androgenech závisí a že tytéž androgeny škodí prostatě. Tím, že Stárka a spol. tuto otázku otevírají, a dokonce hledají úspěšně náš vnitřní lék, dostávají se (jako v mnoha jiných oblastech endokrinologie) do popředí světové lékařské vědy.

Prof. MUDr. Jan Němec, DrSc., přednosta kliniky nukleární medicíny 2. Lékařské fakulty UK v Motole, obdržel cenu za komplexní studii karcinomů štítné žlázy u české populace. Všichni čtenáři Vesmíru se pamatují na Černobyl, všichni též vědí, že energetická krize na planetě Země je řešitelná jenom těmi Temelíny, pokud tedy nebude technicky dostupná jaderná fúze. Také by měli vědět, že existuje prevence. Všichni obyvatelé USA v okolí jaderných elektráren mají doma pilulky s jodem, a když dojde k havárii a začnou houkat sirény, automaticky je pozřou. To jako prevenci karcinomů štítné žlázy z radioaktivního jodu uvolněného do ovzduší. Ať už mám v těchto fantasmagorických prognózách pravdu nebo ne, jisto je, že J. Němec se svými spolupracovníky je světovou špičkou co do karcinomů štítné žlázy: zná jejich typy, jejich prognózu, jejich léčbu...

Dalším nositelem této ceny se stal prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., se spolupracovníky. Te je z kliniky dětské onkologie 2. Lékařské fakulty UK a FNM. Když si lékař na svá bedra dobrovolně vezme ten nejhroznější úkol – starat se o děti se zhoubnými nádory – zaslouží všech dostupných nejvyšších uznání. Starost profesora Kouteckého je v tom, že léčba dětských nádorů, i když dovede mít mimořádně dobré výsledky, je spojena s velice nepříjemnými vedlejšími účinky. Když jde o záchranu života dítěte, tak to ovšem to nebohé dítě musí snést. Když se mu i v tom J. Koutecký snaží pomoci, nedovedu si představit žádnou větší zásluhu.

Všechny Ceny ministra zdravotnictví ČR byly uděleny na základě úspěšně řešených úkolů Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR. Před hudebním programem a společenským setkáním za vyznamenané poděkoval J. Koutecký. Slavnosti se zúčastnil i místopředseda Rady vlády pro vědu a technologie Josef Syka a řada dalších významných osobností české lékařské vědy, včetně náměstků pana ministra. Každý účastník musel mít radost: česká lékařská věda prospívá!

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína

O autorovi

Vratislav Schreiber

Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc., (*1924) vystudoval Lékařskou fakultu UK v Praze. Podílel se na studiu hormonu TRH a oxidu dusnatého. Pod jeho vedením vyšla monografie o stresu. Je zakládajícím členem Učené společnosti ČR a předsedou České endokrinologické společnosti. Byl prvním, kdo dostal cenu Praemium Bohemiae. V roce 2003 mu prezident republiky udělil medaili Za zásluhy.

Doporučujeme

Zhasněte světla!

Zhasněte světla!

Pavel Pecháček  |  7. 10. 2019
V důsledku technologického pokroku i rostoucí lidské populace stále přibývá míst, která jsou v noci vystavena umělému osvětlení (někdy...
Negativní dopady sesuvů

Negativní dopady sesuvů

Jan Klimeš  |  7. 10. 2019
Hlavním důvodem studia sesuvů jsou působené škody na majetku a v extrémních případech i ztráty na životech lidí. Přesto jsou objektivní a...
Odkrytá skrytá tvář Měsíce

Odkrytá skrytá tvář Měsíce uzamčeno

Pavel Gabzdyl  |  7. 10. 2019
Po celou dobu existence lidstva nám Měsíc ukazoval jen přivrácenou polokouli. Pouhých 60 let (od října 1959) známe díky ruské sondě Luna 3 i...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné