Aktuální číslo:

2019/7

Téma měsíce:

Zpětná vazba

IRENA VAŇKOVÁ: Mlčení a řeč v komunikaci, jazyce a kultuře

Nakladatelství Institutu sociálních vztahů, Praha 1996; 280 stran, cena 44 Kč
 |  5. 3. 1997
 |  Vesmír 76, 155, 1997/3

Na počátku knihy čtenář nabude dojmu, že mlčení a mluvení jsou protikladné jako oheň a voda, po chvíli zjistí, že obojí přitom může být jak ohněm, tak vodou, až nakonec mu mlčení a mluvení svým způsobem splynou v jeden celek. Jsou kultury západní, které víceméně stavějí na slovu, jsou kultury východní stavějící na tichu, rozplynutí v nicotě. Přitom ticho může vést jak k dobrání se vlastní autenticity, tak k utlumení vlastní individuality, ale v obou případech jako by ticho mluvilo víc než slova.

Pro čtenáře je to dobrodružný zážitek. Zpočátku jste o mluvení a mlčení nevěděli téměř nic, po dočtení knihy víte všecko, tudíž už víte, že nevíte vůbec nic. Pokud jste mezi mluvením a mlčením spatřovali rozdíl, zjistíte, že se prolínají tak dokonale, že definovat rozdíl se stane nepodstatným problémem. Onen celek – říkejme mu mlčomluvení – pak už nikdy nemůže být nudným, protože vždy bude obsahovat polaritu obou možností (a vždy bude těžké uhodnout, která z nich „exploduje“ dřív). Všechny kultury slova totiž operují s mlčením víc, než si myslí, a kultury mlčení naplácaly o mlčení více slov, než tuší. Pro každého je ovšem čas mlčení a čas mluvení (Kazatel 3, 7), a nejen pro svět křesťansko-židovský. Jestliže na počátku jste si spolu s Wittgensteinem řekli: Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa, pak se vám na konci tento vypověditelný prostor rozšíří o nevypověditelný, nanejvýš snad vymlčitelný. (Wittgensteina to samozřejmě nikterak nepopírá, vždyť teď už víme, že mlčení je nedílnou součástí jazyka.)

Kniha je rozdělena do čtyř celků: Mluvení a mlčení, Mlčení gnoseologické a komunikační, Mlčení ve světě jazyka a kultury a Mlčení v české poezii. Dočtete se například o mlčení ve frazeologii, v pohádkách a v kulturní symbolice, v náboženství, v umění (v něm je výstižně rozlišeno mlčení, ticho a prázdno). V české poezii si pěkně – v kontrastech k mluvení – zamlčíte s Máchou, Holanem, Skácelem (sochaře neslyšnost pískovců nutí naslouchat...) a dalšími. Připomenete si Čapkův výrok, že bylo mnoho mlčení, než byly napsány Hovory (s TGM). Celá kniha je úchvatným pletencem mluvení a mlčení, snad bude lepší dále o ní nemluvit (i když kdo řekne: už mlčím, nemluví pravdu) – zkrátka si to raději přečtěte sami.

Citát

Vladimír Holan, Trialog

Mi lascio

Dočetl jsem se dnes v noci ve hvězdářské knížce,

že jisté hvězdy jsou ty nejstarší

blízké vyhasnutí... Vděčný oné zvěsti,

otevřel jsem okno

a hledal hvězdu nejmladší... Ale spatřil jsem

jen mraky, když tu něčí mrzký smích

(podobný meluzíně v komíně krematoria)

nutil mne nalézt

hvězdu v prostoru mezihvězdném,

a to zrovna, když začínalo svítat...

Ó lásko, jak milovat a nezoufat si,

jak býti zoufalý a moudrý zároveň?

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Pavla Loucká

Mgr. Pavla Loucká (*1950) vystudovala obor čeština-jugoslavistika na Filozofické fakultě UK v Praze. V redakci Vesmíru se zabývá jazykovou úpravou textů a popularizací češtiny. Deset let (1996–2006) psala pro Vesmír jazykové koutky. Je autorkou dvou knih o češtině: „Zahrada ochočených slov“ (Dokořán 2007) a „Dech, duch a duše češtiny“ (Albatros 2008).

Doporučujeme

Odvrácená strana kojení

Odvrácená strana kojení video

Jan Nevoral  |  1. 8. 2019
O prospěšnosti kojení není pochyb. Mateřské mléko však může obsahovat kromě vysoce žádoucích látek i zdraví škodlivé cizorodé molekuly. Ukazuje...
Kip Thorne a gravitační vlny

Kip Thorne a gravitační vlny

Jana Olivová, Martin Uhlíř  |  8. 7. 2019
Co nového o vzniku a vývoji vesmíru mohou prozradit gravitační vlny? Jak se bude vyvíjet budoucnost jejich měření? Pomohou zodpovědět zatím...
Puška, pyžamo a sbírka básní

Puška, pyžamo a sbírka básní

Petr Květina, Jan Rendek  |  8. 7. 2019
Ostrov Nová Guinea byl na konci 19. století politicky rozdělen mezi tři evropské velmoci. O východní část se přetahovalo Německo s Velkou...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné