Aktuální číslo:

2022/7

Téma měsíce:

Rovnováha

Pravda věcí

 |  5. 3. 1997
 |  Vesmír 76, 178, 1997/3

Anežka Kovalová jednou napsala: Moje pravda je pravdou dřevěné podlahy. A opravdu, její prosté obrazy a grafiky vyvolávají pocit důvěrné blízkosti. Prostota není jednoduchost (kunsthistorici jsou s to vypátrat či vymyslet si souvislosti s rozmanitými proudy současného umění), důvěrnost je důvěrou a ne vlezlostí a blízkost není malá vzdálenost. Především však jde o věci, nikoli o předměty. Pravda Anežky Kovalové je pravdou věcí.

,Věc‘ je krásné a tajuplné slovo, jehož původ mizí v hlubinách věků. Soudí se, že mj. souvisí s německým Wicht, bytost (z čehož pak pochází německé nichtnichts, a že to tedy není jen nějaký předmět, objectum, něco, co je před nás před-meteno, o co můžeme tak akorát zakopnout. A dají se vystopovat i společné souvislosti se slovy pro věc v jiných jazycích: res, das Ding, thing, la chose; společné je jim to, že se jedná o záležitost, o to, na čem záleží, ‘oč se jedná’: Nam tua res agitur peries cum proximus ardet, píše Horatius v Listech, ,Vždyť se i o tebe jedná, když sousední stavení hoří‘. Starohornoněmecké ,thing‘, z něhož se vyvinulo německé das Ding, znamenalo shromáždění, na němž se projednávaly ,věci‘: záležitosti, spory. A francouzské ,la chose‘ je z latinského causa, což je především případ, co je na pořadu jednání. A res publica není stát (co stojí), ale to, co se každého týká, co se veřejně projednává (podobně jako ,obecný‘ znamenalo původně to, co se každého z obce týká). To ,týkání se‘ je onou blízkostí, o níž jsme se na začátku zmínili. Týkati je jako tykati; škoda, že to etymologicky nesouvisí.

Pravda věcí je něco jiného než pravda o předmětech. Věci jsou, ,bytují‘, ,věcní‘, jak říká Heidegger, předměty se vyskytují. Chceme-li být ,objektivní‘, nesmí se nás to týkat: objektivita znamená zpředmětnění věcí. Někdy se to nedaří a nedaří: třeba u takových věcí, jako je já, vědomí, čas, Bůh. Třeba čas: tam se zpředmětnění uskutečnilo tak, že se z času stala úsečka či přímka; říká se tomu právem eliminace času; čas, který neplyne – jako vědomí, které si není ničeho vědomo. Věda může být jen o předmětech; její pravdy jsou pravdami o předmětech; ostatně nejde to jinak, chce-li být objektivní. Umění se týká věcí; týká se nás. A může existovat věda o umění? To jest zpředmětňování toho, co umění zvěcňuje? Snad ano, stěží však objektivní, možná jako vědění.

,Poddajná je věc,‘ říká Heidegger ve své slavné studii Věc (1950), ,– džbán a lavice, lávka a radlice. Věc je však svým způsobem také strom a rybník, bystřina a hora. Tím, že věcní každá ve svém prodlení po svém, jsou věcmi volavka a srna, kůň a býk. Tím, že věcní každá ve svém prodlení svým způsobem, jsou věcmi i zrcadlo a spona, obraz a kniha, koruna a kříž.‘

Sen o nesmrtelnosti

(první sloka)


Kdosi měl sen,

že je najednou nesmrtelný.

Na bílém jeřábu se viděl vzlétnout nad hory,

vpředu se rozevlály dva červené prapory

tak byl unášen

až nahoru na nebesa.

I jeho, teď zdobený péry, rozevlál se šat,

zvuky fénixů nefritových se rozlehly odevšad.

Z půli cesty

se ohlédl potom k zemi.

...

Po Ťü-I, Datlovník v meruňkovém sadu, Vyšehrad, Praha 1996, přeložil Josef Kolmaš, přebásnila Jana Štroblová

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Výtvarné umění

O autorovi

Jiří Fiala

Doc. RNDr. Jiří Fiala (*1939–2012) vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU v Brně. Zabývá se filozofií matematiky a logiky. Přednáší analytickou filozofii a epistemologii na Západočeské univerzitě. Zde také vydal tři čítanky textů analytických filozofů. Kromě jiných textů přeložil řadu knih, například Karl Popper: Logika vědeckého bádání, Paul K. Feyerabend: Rozprava proti metodě, B. Mandelbrot: Fraktály, René Descartes: Regulae ad directionem ingenii – Pravidla pro vedení rozumu.

Doporučujeme

Podařilo se obnovit známky života u hodinu mrtvého prasete

Podařilo se obnovit známky života u hodinu mrtvého prasete audio

Jaroslav Petr  |  11. 8. 2022
Po experimentu, který částečně obnovil životní pochody v mozku odebraném před několika hodinami praseti, přichází tým z Yaleovy univerzity s...
„Méně jíst a více cvičit!“

„Méně jíst a více cvičit!“ uzamčeno

Adam Obr  |  12. 7. 2022
Tuto radu dostal prakticky každý, kdo se někdy ve svém životě rozhodl zhubnout. Snížit „aspoň o dvě kila“ hmotnost svých tukových zásob...
Spolupráce s Ruskem po 24. únoru 2022

Spolupráce s Ruskem po 24. únoru 2022 uzamčeno

Vladimír Wagner  |  11. 7. 2022
Ruská invaze dopadá i na vědeckou spolupráci, mnohé z mezinárodních projektů byly po invazi zrušeny nebo jsou významně ohroženy. Zmínit lze třeba...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné