Frynta Daniel

Doc. RNDr. et Dr. Daniel Frynta (*1963) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Na katedře zoologie této fakulty se zabývá etologií a sociobiologií savců.

Počet článků: 8

Evoluční psychologie lidské sexuality a partnerství

22. 7. 2010  |  Vesmír 89, 496, 2010/7
Chování pozorované u zvířat a lidí vysvětluje sociobiologie především procesem adaptivní evoluce. Strategie chování (resp. rozhodování) mají...
 

Zdeněk Veselovský

18. 1. 2007  |  Vesmír 86, 16, 2007/1
Profesora RNDr. Zdeňka Veselovského, DrSc., jsem poznal před 34 lety, kdy jej k nám domů přivedl na návštěvu hudební skladatel Ilja Hurník. Mohl...
 

Triumf mitochondriální DNA

10. 5. 2004  |  Vesmír 83, 291, 2004/5
Kniha, o které dnes píši, je rozhodně výjimečná. Nejen že se čte jedním dechem, ale přes populární formu seznamuje čtenáře s výsledky skutečně...
 

SUSAN BLACKMOREOVÁ: Teorie memů – kultura a její evoluce

5. 11. 2001  |  Vesmír 80, 650, 2001/11
Studium kultury a idejí je dosud doménou sociálních věd, biologické myšlení má právo mluvit jen do záležitostí určených biologicky (rozuměj...
 

Myš domácí

5. 6. 1997  |  Vesmír 76, 323, 1997/6
Během posledních desetiletí byly při studiu etologie, genetiky, imunologie a speciace myší objeveny fenomény, které výrazně přispěly ke zlepšení...
 

Myš domácí

5. 5. 1997  |  Vesmír 76, 267, 1997/5
Mezidruhová a mezirasová hybridizace je fenomén, který se stále více dostává do popředí zájmu biologů. Důvodů pro tento zájem je hned několik. Již...
 

Myš domácí

5. 3. 1997  |  Vesmír 76, 145, 1997/3
Prolistujeme-li poslední ročníky předních biologicky nebo obecně přírodovědně založených vědeckých časopisů, neunikne nám (a vlastně nás ani...
 

Několik reflexí na Zrzavé téma

5. 3. 1995  |  Vesmír 74, 149, 1995/3
Na rozdíl od ostatního světa, jímž rozumím svět "biologicky" vyspělý, je nedostatek informací z oboru evoluční biologie důsledkem, respektive...