Prof. MUDr. Eliana Trávníčková, CSc.

Prof. MUDr. Eliana Trávníčková, CSc., (*1927) vystudovala Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Pracovala ve Fyziologickém ústavu téže fakulty, zabývala se zejména otázkami vývoje červené krvetvorby a jejího ovlivnění. Zajímala se také o historii mediciny, především o život a dílo J. E. Purkyně. Intenzivně se věnovala výuce a je autorkou a spoluautorkou řady skript a učebnic oboru. Od roku 1987 trvale přednáší na Univerzitě 3. věku.

Počet článků: 5

Jak hospodaříme s tělesnou vodou

5. 2. 2001  |  Vesmír 80, 72, 2001/2
Asi 94 % veškeré vody na Zemi představují oceány, zbylých 6 % je voda sladká. Přitom největší část sladké vody (více než tři čtvrtiny) je obsažena...
 

Nové funkce starých struktur

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 193, 1999/4
Ledvinové tělísko je prvním oddílem nefronu (obrázek), který je nejmenší a zároveň základní morfologickou a funkční jednotkou savčí ledviny. Jedna...
 

WILLIAM O. REECE: Fyziologie domácích zvířat

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 574, 1998/10
Od pedagoga se očekává, že ovládá svůj obor jako celek a může jej vyučovat, diskutovat se studenty a zkoušet je. Znamená to tedy sledovat vedle...
 

RADOMÍR ČIHÁK: Anatomie člověka, 3. díl

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 249, 1998/5
„Dobrá věc se podařila,“ zpívá sbor v Prodané nevěstě. Totéž by měl zapět obrovský chór studentů medicíny, lékařů, ale i přírodovědců, pedagogů a...
 

Tekutost krve

5. 3. 1995  |  Vesmír 74, 124, 1995/3
Někdy se do textu, zejména převzatého z cizího zdroje zřejmě staršího data, "vloudí chybička". V zářijovém Vesmíru 1994 jsou na str. 488 v rámečku...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné