Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Holeček Miroslav

RNDr. Miroslav Holeček, Dr., (*1961) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. V Ústavu mezioborových studií na Západočeské univerzitě v Plzni se zabývá škálovými přístupy v nerovnovážné termodynamice. (e-mail: holecek@ums.zcu.cz)

Počet článků: 4

Otočená šipka času

5. 11. 2002  |  Vesmír 81, 613, 2002/11
Poznáme, zda je film puštěný správně, nebo pozpátku? Určitě na to přijdeme během několika sekund. I kdybychom připustili, že se nás filmaři snaží...
 

Kouzelný zámek aneb O umění naslouchat

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 263, 2000/5
Jen několik dní poté, co lidstvo překonalo magický přelom k dvoutisícímu roku, se jednoho chladného mlhavého lednového rána vydává z Plzně zvláštní...
 

Heterogenity, 2. termodynamický zákon a Maxwellův démon

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 266, 2000/5
Představme si skupinu vědců fyziků a inženýrů na vědecké výpravě na moři, kteří ztroskotali a ocitli se na pustém ostrově. Osud k nim však byl...
 

PETR VOPĚNKA: Podivuhodný květ českého baroka

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 223, 1999/4
Český čtenář si mohl v poslední době přečíst několik velice zajímavých knih o hlubokých tajemstvích vesmíru, o tom, jak tato tajemství současná...