Koutecký Josef

Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (*1930 - †2019) vystudoval Univerzitu Karlovu, Fakultu dětského lékařství v Praze. Pracoval na Klinice dětské hematologie a onkologie Univerzity Karlovy 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole. Byl zakladatelem oboru dětská onkologie, dlouholetým přednostou Kliniky dětské onkologie, děkanem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, zakládajícím členem Učené společnosti České republiky a členem řady českých i zahraničních odborných společností. Byl autorem 7 monografií, 2 učebnic, 2 skript a více než 300 původních a souhrnných sdělení.

Počet článků: 3

Solidní nádory u dětí a mladistvých

18. 8. 2004  |  Vesmír 83, 436, 2004/8
Nádorová onemocnění se vyskytují ve všech věkových obdobích. Ty, které postihují děti a mladistvé, tvoří jen necelé procento z veškerých nádorových...
 

Mikrofotografie a svět

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 649, 1997/11
Jeden takový nový svět představují mikrofotografie. Svět krásné ultrastruktury živé i neživé hmoty v dimenzi, kterou jsme dosud neznali, a proto ji...
 

Botanik Bohumil Němec

5. 4. 1997  |  Vesmír 76, 212, 1997/4
Osud nabídne každému z nás čas od času osobní setkání, které nás obohatí a v různé míře ovlivní, nebo dokonce dotvoří naše charaktery a z nich...