Markošová Mária

RNDr. Mária Markošová, PhD, (*1958) vyštudovala biofyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK. Pracuje na Ústave merania SAV. Zaoberá sa nelineárnou dynamikou, najmä problematikou lavín, teóriou samoorganizovaného kritického stavu, procesmi vetvenia a teóriou fraktálov.

Počet článků: 2

THEONI PAPPAS: Potešenie z matematiky – objavovanie matematiky všade okolo nás

5. 11. 1998  |  Vesmír 77, 625, 1998/11
Autorka si kladie za cieľ prekonanie bežného stereotypu v nazeraní na matematiku ako na vedu, ktorá je len pre vyvolených. Za pomoci pútavých...
 

Dynamika lavín

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 609, 1997/11
Určite ste si všimli, že niektoré deje v prírode a spoločnosti sa šíria lavínovitým spôsobom. Ak je niekde v populácii zvýšená koncentrácia...