Aktuální číslo:

2019/12

Téma měsíce:

Odpady

PETR ALFONS: Disciplina clericalis (Výchova žáků).

Z lat. přel. E. Mendelová, 79 str., 45 Kč, náklad neuveden; Cesta, Brno 1997
 |  5. 7. 1997
 |  Vesmír 76, 404, 1997/7

V Aragonském království ve Španělsku se před r. 1075 v kotli arabské, židovské a španělské tradice narodil Moses Sephardi – budoucí rabín, který později konvertoval ke křesťanství. Většinu svého života strávil jako dvorní lékař krále Alfonse I. Aragonského. Jeho životní zkušenost byla obrovská, ale psát začal až v pokročilém věku moudrosti. Na evropskou kulturu nejvíce zapůsobilo drobné dílko „Disciplina clericalis“, na kterém pracoval v letech 1110 – 1120. Vybral pro něj příběhy jak ze života, tak z talmudu i z arabských zdrojů. Jeho eklektizmus bychom možná dnes označili jako postmoderní, ale přesně odrážel tehdejší územní i duchovní fragmentaci Iberského poloostrova, jež v té době byla překlenuta – a se skvělými výsledky – tolerancí, zatímco později nastoupila (s výsledky poněkud méně skvělými) inkvizice. Příběhy Alfonsovy knihy byly do češtiny poprvé přeloženy až v tomto roce, ale jejich varianty dobře známe ze sbírky „Gesta Romanorum“, z pohádek a folklorních příběhů a také z Klaretova zpracování (Exemplarium auctorum, 1936). Jde o naučné příběhy, anekdoty a bajky o lstivých ženách, moudrých i krutých panovnících, šibalech a filozofech.

Pro toto zamyšlení jsem vybral příběh o vyrovnaném státním rozpočtu, který začíná slovy: „Arab řekl svému synu: Neprodlévej ve městě krále, jehož výdaje by byly větší než příjmy“ a jež dále pokračuje tímto vysvětlením:

Neboť se vyprávělo, že jistý král za obecného souhlasu svého panstva nějakému svému důvěrníkovi, u kterého předtím poznal, že je v časných věcech rozumný, svěřil řízení celého království. On se po návratu ujal celého území, projednával výnosy, uspořádal dům, služebnickou čeleď a výdaje. Jeho bratr z druhého království, bohatý obchodník, bydlel ve vzdálené obci. Ten, když zachytil zvěst o bratrově povýšení, podle toho, jak se slušelo, jakmile připravil komonstvo, vydal se na cestu, aby spatřil bratra. Konečně, když poslal vyslance, který podal o jeho příchodu bratrovi zprávu, aby nepřišel náhle nebo neočekávaně, přiblížil se k městu, v kterém bratr přebýval. Jen co bratr uslyšel o bratrově příchodu, běžel mu vstříc a přijal ho pozorně, s veselou tváří. Avšak po uplynutí několika dní, když nastal vhodný čas a místo, oznámil králi, jak se zdálo za dobré, že také jeho bratr přišel mezi ostatními, které znal. Král: „Jestliže se tvůj bratr rozhodne s tebou v mém království zůstat, dovoluji, aby společně s tebou střežil všechny mé věci. Ale i kdyby práci odepřel, dám mu v tomto městě hojných statků a prominu všechny zvyky, i ty, které musí povinně činit. Jestliže však by se chtěl znovu vrátit, veden láskou k rodné zemi, ať je mu štědře dáno s přebytkem přemnoho rouch na střídání, i cokoliv, co bude potřebovat!“ Když vyslechl královy řeči, bratr bratra navštívil a jaké věci pán přislíbil, po pořádku znovu ocenil. Bratr: „Jestli chceš, abych s tebou žil, ukaž mi, jaké jsou královy příjmy.“ On pak všechno ukázal. Potom se zeptal, jaké výdaje král činí. I to sdělil. Tu s bratrem spočítal, že příjem byl tak velký, jak i výdaje.

A řekl bratrovi: „Příteli, vidím, že stejně veliké jsou královy výdaje jako příjmy. Ale kdyby byla vašemu králi vyhlášena válka nebo něco takového, odkud si obstará své vojáky, nebo kde pro ně sežene peníze?“ Bratr: „Nějak si poradíme.“ Bratr: „Bojím se, aby nebyl můj majetek částí tvé rady, a proto buď zdráv, protože zde více nechci bydlet.“

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

J. Jelínek

Doporučujeme

Recyklace plastového odpadu

Recyklace plastového odpadu

Zdeněk Kruliš  |  9. 12. 2019
Plastové odpady a jejich neblahý vliv na životní prostředí jsou poslední dobou námětem mnoha populárních i populárně- -naučných článků tištěných i...
Odpad, nebo surovina?

Odpad, nebo surovina?

Vladimír Wagner  |  9. 12. 2019
Pokud se ukáže hrozba rostoucí koncentrace CO2 pro vývoj klimatu opravdu tak veliká, jak předpokládají některé scénáře, bude třeba zrychlit cestu...
Modré moře pod blankytnou oblohou

Modré moře pod blankytnou oblohou

Jaromír Plášek  |  9. 12. 2019
Při pohledu na blankytnou oblohu si většina čtenářů určitě vzpomene, že za její barvu může jakýsi Rayleighův rozptyl slunečního světla. V případě...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné