Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Rokyta Richard

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA, (*1938) absolvoval Lékařskou fakulta UK v Plzni, habilitoval pro obor patologická fyziologie, v témže oboru je doktorem lékařských věd a od roku 1991 jejich profesorem. V letech 1982–2009 byl přednostou Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK Praha, kde nadále vyučuje fyziologii a patologickou fyziologii. Je spoluzakladatel postgraduálního studia v biomedicíně na UK. Předseda vlády Francouzské republiky mu udělil titul Chevalier Des Palmes Academiques. Je spoluzakladatelem a v současné době i předsedou České lékařské akademie.

Počet článků: 12

Nejstrašnější pán lidstvauzamčeno

2. 5. 2018  |  Vesmír 97, 288, 2018/5
„Všichni musíme zemřít, ale já jako lékař musím člověka zachránit ode dní utrpení, a to cítím jako velký a věčný můj přednostní úkol. Bolest je...
 

Oxidační stres,

9. 6. 2011  |  Vesmír 90, 357, 2011/6
Devatenácté století objevilo, že příčinou mnoha chorob jsou mikroorganismy – „bacily“. Druhá polovina 20. století objevila volné radikály (viz obr....
 

Ziconotid pro léčbu silné chronické bolesti

10. 9. 2009  |  Vesmír 88, 531, 2009/9
Mezi léčivy dostupnými v České republice byl zaregistrován nový velmi účinný přípravek pro léčbu silné chronické bolesti – ziconotid. Pochází z...
 

Vzpomínka na Josefa Reischiga

9. 10. 2008  |  Vesmír 87, 654, 2008/10
Po těžké nemoci zemřel v neděli 10. srpna doc. RNDr. Josef Reischig, DrSc., přednosta Ústavu biologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni....
 

Opioidy – mýty a skutečnost

10. 5. 2007  |  Vesmír 86, 280, 2007/5
Opioidy se k lékařským účelům používají už od starověku. Jejich běžné uplatnění zahájila izolace morfinu z opia na počátku 19. století. Druhý boom...
 

Volné radikály

12. 10. 2006  |  Vesmír 85, 617, 2006/10
Molekuly, které ztratily rovnováhu Co jsou volné radikály? Jsou to molekuly, které mají na poslední dráze elektronového obalu jeden nebo více...
 

Elektrická stimulace v léčbě bolesti

17. 2. 2005  |  Vesmír 84, 108, 2005/2
Při léčbě bolesti se odnepaměti používaly chirurgické zákroky, jimiž se odstraňovaly především příčiny nemoci – zanícená místa nebo nádory. O...
 

Estrogeny, paměť, bolest a ochrana neuronů

5. 12. 2000  |  Vesmír 79, 670, 2000/12
Účinky estrogenů jsou mnohostranné a některé z nich jsou teprve objevovány. Nově popsané funkce estrogenů nejen rozšiřují naše znalosti, ale mohou...
 

Fantomová bolest

5. 9. 2000  |  Vesmír 79, 490, 2000/9
S rozvojem automobilového průmyslu a automobilizmu se bohužel zvyšuje počet dopravních nehod. Vedle zvyšujícího se počtu mrtvých se objevují...
 

Možnosti transplantace v míše

5. 3. 2000  |  Vesmír 79, 136, 2000/3
Před téměř 16 lety jsem ve Vesmíru (63, 36, 1984/2) publikoval článek „Kdy transplantaci mozku?“. Ačkoli transplantace v mozku stále ještě nepatří...
 

Kde se v mozku tvoří paměť?

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 375, 1998/7
Hipokampová formace je mozková struktura, která hraje důležitou úlohu v paměťových procesech. Důkazem jsou data získaná při sledování...
 

John Carew Eccles

5. 7. 1997  |  Vesmír 76, 386, 1997/7
Vynikající neurofyziolog, laureát Nobelovy ceny John C. Eccles, měl pro svoji epochu v neurofyziologii stejný význam jako jeho přítel Karl Popper...