Aktuální číslo:

2021/10

Téma měsíce:

Domestikace

Vakcina proti aidsu?

Naděje a pochybnosti
 |  5. 8. 1997
 |  Vesmír 76, 457, 1997/8

Začátkem května proběhla sdělovacími prostředky zpráva informující o vakcině schopné ochránit šimpanze před nákazou HIV. Pokus byl komentován jako pokrok ve vývoji očkovací látky proti HIV a vůbec v boji proti aidsu. Bez ohledu na to, zda je takovýto optimizmus opodstatněný, jde bezpochyby o věc zasluhující pozornost.

Vývoj vakciny je komplikován především vysokou variabilitou HIV, která způsobuje, že protilátková imunita, vytvořená proti jednomu kmeni, nedokáže zabránit infekci kmenem odlišným. Protilátky jsou totiž většinou schopny rozeznat pouze protein, proti němuž byly vytvořeny, či velmi podobný. Proto není možná příprava vakciny tradičním způsobem, založeným na použití mrtvých či oslabených virových kmenů. Navíc v boji proti virové infekci je nutná ještě buněčná imunita, což znamená, že tzv. cytotoxické lymfocyty hostitele jsou schopny zničit vlastní buňky napadené virem a zabránit tak jeho další replikaci. Buněčná imunita je sice těsně svázána s imunitou protilátkovou (cytotoxické lymfocyty i buňky produkující protilátky jsou řízeny buňkami ze stejné podskupiny „pomocných“ T-lymfocytů), je však tradičními vakcinami povzbuzována jen nedostatečně. Přitom právě v boji organizmu proti HIV má neobyčejný význam – většina virové nálože organizmu je totiž ukryta v T-lymfocytech hostitele a malá část pacientů, kteří jsou dlouhodobými nositeli HIV bez jakýchkoli známek onemocnění, má buněčnou imunitu velmi dobře vyvinutou.

Skupina amerických badatelů se proto rozhodla použít tzv. DNA vakcinu, což je vlastně kousek genetické informace viru kódující protein, který je relativně neměnný v rámci různých kmenů. Tyto kousky DNA (plazmidy) se dostanou do hostitelských buněk, v nichž je kódovaný protein syntetizován a posléze „vystaven“ na buněčné membráně, kde povzbuzuje především buněčnou, cytotoxickou imunitu. Celkem tři šimpanzi byli imunizováni vakcinou obsahující dva různé plazmidy kódující strukturální a povrchové proteiny HIV. Po osmi dávkách vakciny byla u dvou ze tří šimpanzů prokázána odpověď buněčná (cytotoxická) a u všech tří i odpověď protilátková. Dvě zvířata s nejlepší buněčnou i protilátkovou odpovědí byla potom pokusně infikována odlišným kmenem HIV, než který byl použit při přípravě vakciny. U obou došlo po přechodné viremii (přítomnosti virů v krvi) ke kompletnímu vymizení infekce HIV, zatímco kontrolní (neočkované) zvíře onemocnělo.

Přes pozitivní vyznění tohoto pokusu zůstává řada nejasností:

 • Šimpanzí model infekce HIV je sice ze všech zvířecích modelů člověku nejpodobnější, přesto však tento primát reaguje na virus odlišně – např. jen velmi vzácně onemocní aidsem, většina šimpanzů virus pouze přenáší. Jestliže tedy přirozená imunita šimpanze dokáže infekci HIV potlačit účinněji než imunita lidská, je pravděpodobné, že i šimpanzí odpověď na DNA-vakcinu bude kvalitativně odlišná.
 • K pokusné infekci byla vybrána zvířata s nejlepší laboratorně prokázanou imunitní odpovědí – co by se stalo, kdyby byl naopak infikován jedinec s odpovědí nejslabší?
 • Virus použitý k pokusné infekci (viral challenge) byl sice odlišným, ale přesto příbuzným kmenem toho, který byl použit k vytvoření vakciny. Byl by výsledek pokusu stejný i v případě, že by bylo použito kmene zcela odlišného?
 • Není jasné, jak dlouho takto vytvořená imunita potrvá.
 • DNA-vakcina by se teoreticky mohla zapojit do hostitelského genomu. Pak by tyto cizorodé kousky DNA-vakciny představovaly potenciální hrozbu onemocnění např. zhoubným nádorem, kdyby k zapojení (inzerci) došlo v blízkosti některého ze stovek regulačních genů. Toto riziko sice dosud nebylo potvrzeno, ale zatím existuje příliš málo zkušeností na to, abychom ho mohli vyloučit. První pokusy na lidských dobrovolnících však naznačují, že DNA-vakciny jsou alespoň v krátkodobém horizontu bezpečné.
 • Na ostatní výše položené otázky se snaží odpovědět další pokusy. V současné době např. probíhá multicentrická studie zkoumající vliv DNA-vakciny na imunitu u lidí, kteří již jsou nositeli HIV. Nezbývá než další výsledky pečlivě posuzovat v kontextu výsledků již dosažených. Cesta k vytvoření skutečně účinné vakciny je sice možná ještě daleká, ale pokračuje. (Nature Medicine 3, 501 a 526, 1997)

  OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína

  O autorovi

  Robert Pytlík

  MUDr. Robert Pytlík (*1967) vystudoval 1. Lékařskou fakultu UK v Praze. Zabývá se trabsplantacemi krvetvorných buněk a dalšími aplikacemi buněčné terapie.

  Doporučujeme

  Chrání estrogeny před těžkým průběhem covidu-19?

  Chrání estrogeny před těžkým průběhem covidu-19?

  Estrogeny jsou pohlavní ženské hormony, které nejenom řídí funkce pohlavního systému, ale významně ovlivňují většinu orgánů a tkání ženského...
  Nejlepší cesta, kterou máme

  Nejlepší cesta, kterou máme

  Eva Bobůrková  |  4. 10. 2021
  Člověk se nechová jen racionálně, když se rozhoduje, a to nejen o svých penězích, ale i na pracovním trhu nebo u volebních uren. Jak se občané...
  Domestikace zvířat – občas jinak a mimoděk?

  Domestikace zvířat – občas jinak a mimoděk?

  Jan Robovský  |  4. 10. 2021
  Proces domestikace a jeho dílčí aspekty přitahují pozornost vědců nejedné disciplíny. Tento zájem umožňuje jednou za čas získaná data...

  Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

  Tištěná i elektronická
  verze časopisu
  Digitální archiv
  od roku 1994
  Speciální nabídka
  pro školy a studenty

   

  Objednat předplatné